Manual 4 Næste Afsnit - XVII. Tilgivelse
Ord og begreber Næste Kapitel Indhold

Ifølge Kurset er tilgivelse vor specielle funktion[41], som ændrer vor opfattelse af andre fra, at de er "fjender" (specielle had-forhold) eller "frelser-afguder"[42] (specielle kærligheds-forhold) til, at de bliver brødre og venner. Dette sker ved, at vi fjerner alle vore skyldprojektioner fra dem. Tilgivelse er det, der udtrykker Kristi vision eller miraklet, der ser alle mennesker forenet som Guds Sønner ved, at vi ser bort fra de tilsyneladende forskelle, som kun afspejler vor egen adskillelse fra Gud.
Det, at vi opfatter synd (at andre kan angribe og gøre os ondt), gør det derfor umuligt for os at tilgive. Tilgivelse er erkendelsen af, at vi i virkeligheden selv har gjort det[109], vi troede andre gjorde imod os, da ingen andre end vi selv kan frarøve os Guds fred. Som det udtrykkes i Kurset, tilgiver vi derfor andre for det, de ikke har gjort imod os[64], og ikke for det de har gjort.

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold