Manual 4 Næste Afsnit - XVIII. Fornægtelse
Ord og begreber Næste Kapitel Indhold

Fornægtelse[43] (denial) anvendes i Kurset stort set synonymt med ordet fortrængning. Mere specifikt anvendes fornægtelse som det, at vi søger at undslippe vor skyld ved at skubbe vor tro på den ud af bevidstheden. Dette medfører selvfølgelig, at vi sætter os i en situation, hvor vi ikke kan få denne vor tro på synd (skyld) helbredt og derfor ikke kan acceptere Udsoningen for os selv.
Fornægtelse og projektion, som i Kurset kaldes egoets form for frelse[59], går hånd i hånd, idet det psykologisk set ikke kan undgås, at vi ser alt det i vor næste, som vi fornægter i os selv.
Kurset bruger også ordet fornægtelse til at betegne egoets faste tro på, at det selv, ikke Gud, er vort ophav.

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold