Manual 4 Næste Afsnit - XIX. Projektion
Ord og begreber Næste Kapitel Indhold

Ordet projektion[44] (projection) betyder helt bogstaveligt, at jeg kaster noget ud eller smider noget bort fra mig selv, hen til en anden, hvormed jeg siger, at dette "noget" i virkeligheden ikke findes i mig, men udenfor mig - altså i dig.
Projektion er sindets grundlov. Kurset lærer os, at projektion laver opfattelse[66], hvilket betyder, at det vi bevidst eller ubevidst ser i os selv, er den eneste og altafgørende faktor for, hvad vi ser udenfor os selv. Verden omkring os er derfor kun et spejlbillede af os selv.
Gennem projektion forstærker det urette sind vores skyld, idet vi placerer skylden på en anden, hvorefter vi angriber skylden i den anden, idet vi samtidig fornægter, at skylden rent faktisk findes i os selv. Dybest set er projektion derfor et forsøg på at flytte ansvaret for vor egen opfattede adskillelse fra Gud, fra os selv, over på andre.

For det rette sind er projektion princippet for udvidelse, idet det omgør skyld ved at udvide (projicere) Helligåndens tilgivelse til andre. Dette kalder Kurset den rette brug af projektion[110].

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold