Manual 4 Næste Afsnit - XX. At skabe kontra at lave
Ord og begreber Næste Kapitel Indhold

Kurset skelner skarpt mellem "at skabe" (create) eller "at lave" (make).
Ånden "skaber" og egoet "laver"[45]. Det at skabe sker kun i Himlen eller i Kundskabens verden.
Egoet evner ikke at skabe, men kan kun "lave", hvilket fører til det, Kurset benævner "misskabelser", "fejlfortolkninger" eller illusioner.

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold