Manual 4 Næste Afsnit - II. To niveauer(A, B, C, D)
Ord og begreber Næste Kapitel Indhold

For at forstå Kurset er det vigtigt at vide, at det er skrevet ud fra to forskellige niveauer, som beskriver to totalt væsens-forskellige områder eller tilstande. Disse er:
Niveau-1, som kan kaldes det metafysiske, eller ikke-fysiske, niveau. Niveau-1 omfatter Guds Én-sindethed[8](One-mindedness) (1) og den del af Guds Søns splittede sind[61] (split mind), som indeholder Helligånden og Kristus (2). Set ud fra dette niveau er den fysiske verden - inklusiv legemet - illusioner[62], som egoet har lavet som et forsvar imod Gud. Den fysiske verden og legemet er derfor symboler på vor adskillelse fra Gud.
Sætninger som for eksempel: Jeg er som Gud skabte mig[86] - Jeg er ikke et legeme, jeg er fri[111] - Jeg er ét Selv forenet med min Skaber[134] - Jeg er Guds Søn[135] - Guds Søn er syndfri[136] osv. er Niveau-1-udsagn, da vi jo ikke her i den fysiske verden opfatter os selv således.

Herudover taler Jesus ud fra:
Niveau-2, som er denne den fysiske, eller mere korrekt tidens verden, det vil sige her, hvor vi befinder os, eller rettere hvor vi tror, vi befinder os. På dette niveau oplever vi kontrasterne mellem det, Kurset kalder ret-sindethed[10] (right-mindedness) (7) og uretsindethed[9] (wrong-mindedness) (5).
På dette niveau er verden og legemet neutrale[77] (betragtes altså ikke som illusioner) og kan tjene ét, og kun ét, af to formål: Enten egoets formål, som er at betragte verden og legemet som redskaber til at forstærke vor adskillelse fra Gud (skyld), eller Helligåndens formål, som er at bruge verden og legemet som undervisningsmidler i Hans lektier om tilgivelse.
Bemærk at Jesus også på dette niveau taler om illusioner[63]. Når han gør det, mener han egoets misopfattelser eller fejlfortolkninger, hvilket betyder, at egoet ser angreb i stedet for en bøn om kærlighed, og synd i stedet for fejl.

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold