Manual 4 Næste Afsnit - III. Tre tanke-systemer
Ord og begreber Næste Kapitel Indhold

Kurset skelner mellem ordene: Gud kontra ego, viden / kundskab (knowledge) kontra opfattelse (perception), samt sandhed kontra illusion.
Som nævnt ovenfor underopdeler Kurset yderligere denne den fysiske eller opfattelsens verden i uret- og ret-sindethed.
Kurset beskriver således tre tankesystemer: Èn-sindethed[8], som er Guds verden, hvor viden eller kundskab råder, uret-sindethed[9], som er egoets verden og ret-sindethed[10], som er det, Helligånden står for.

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold