Manual 4 Næste Afsnit - VII. Gud
Ord og begreber Næste Kapitel Indhold

Gud er den Første Person i Treenigheden. Gud er Kilden til al væren. Kurset anvender ofte ordene Faderen, Skaberen (the Creator) eller alle tings Ophav (Author) og, at alt kommer fra Ham. Gud beskrives i Kurset som en ikke-dualistisk væren af ren, upersonlig kærlighed. Dette løser "det evige problem" om, hvordan en fuldkommen Gud kunne skabe en ufuldkommen verden. Gud er fuldkommen, evig og uforanderlig, og kan derfor ikke have skabt den fysiske verden[75], som jo er alt andet end fuldkommen.

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold