Manual 4 Næste Afsnit - VIII. Kristus
Ord og begreber Næste Kapitel Indhold

Kristus (Christ) er den Anden Person i Treenigheden. Kristus er Guds eneste (eller enbårne) Søn[19], hvilket vil sige énheden af alle Guds Sønner. Kristus beskrives også som det Selv[20], Gud skabte ved at udvide Sin Ånd. Kristus deler sin Faders egenskaber og skaber derfor lig Gud. Dette betyder imidlertid ikke, at Kristus er Faderen, eftersom Kristus ikke skabte Gud. Kristus skaber det, Kurset kalder skabelser[21] (creations). Ordet "skabelser" er et af de ord, Kurset ikke forklarer. Vi må derfor blot forsøge at forstå, at åndens naturlige proces er at udvide sig selv, hvorfor Kristus også udvider sin ånd, da Han er skabt af Gud og derfor er lig Gud[50].

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold