Manual 4 Næste Afsnit - IX. Helligånden
Ord og begreber Næste Kapitel Indhold

Helligånden er Tredje Person i Treenigheden. Han er Guds Svar på adskillelsen og kommunikationsledet[22] imellem Gud og Hans adskilte Sønner. Han er i stand til at se vore illusioner eller vore misopfattelser og leder os forbi disse til sandheden. Han er Guds Stemme, Som taler for Gud og for vort virkelige Selv, ved bestandigt at erindre os om, at Kristus er vor sande Identitet, hvilket vi blot har glemt. Helligånden er i vort sind, og vi kan når som helst vælge at lytte til Hans Stemme i stedet for til egoets stemme.
Helligånden benævnes ligeledes: Trøsteren[23] (the Comforter), Vejlederen[24] (the Guide), Formidleren[25] (the Mediator) og Læreren[26] (the Teacher).

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold