Manual 4 Næste Afsnit - III. Det splittede sind
De to niveauer Næste Kapitel Indhold

Det splittede sind består, som før nævnt, af tre dele: Helligånden eller Kristus-sindet (2), beslutningstageren (3) og ego-sindet (4). Det skal bemærkes, at Kurset også benævner egoet "selvet" (med lille s). Der henvises i øvrigt til Kapitel 4 Ord og begreber. Det bemærkes endvidere, at Helligånden eller Kristus-sindet hører til Niveau-1, mens ego-sindet hører til Niveau-2.

Helligånden. Helligånden eller Kristus-sindet karakteriseres af de i (2) nævnte begreber, der er de samme som i (1): Ånd, Viden, Énhed, Uforanderlighed, Evighed, Liv, Kærlighed og Virkelighed.
Når vi har accepteret Udsoningen fuldt ud (afviklet vores tro på synd og skyld), er vort liv i den fysiske verden fuldbyrdet, og vi går Hjem. Vi samles alle i det, der kan kaldes "forgården" til Himmeriget, hvilket altså netop er den del af sindet, hvor Helligånden og Kristus råder (2).
Når den sidste "sjæl" i tidens verden har accepteret Udsoningen for sig selv og vi alle er samlet i forgården, "tager Gud det sidste skridt"[40], som Kurset billedligt udtrykker det. Samlet fører Han, Gud, os tilbage til Sig Selv (1), som vi da indser, at vi i virkeligheden aldrig har forladt.
"Forgården" (2) er ligesom Himlen ren ånd, og har som sagt alle de samme egenskaber som betegner Gud (1). Dette betyder, at vi her oplever en fuldkommen tidsløs og ekstatisk lykketilstand, hvori alt er Ét. Her fra "forgården" stammer alle beretninger om møder med Jesus, Kristus, mestre, det højere selv, lysvæsner af ren kærlighed m.m. Normalt omtales dette sted som Nirvana, Shamballa, Paradis, Himlen eller Himmeriget. Det bemærkes, at Himlen eller Himmeriget, ifølge Kurset, er "Hjemme hos Gud" og altså ikke denne "forgård" til Himlen.
Det er fra dette sted i sindet, at Jesus har dikteret Kurset til Helen. Da Jesus ikke længere har noget ego, men fuldt og helt har "overgivet" sig til Helligånden - har accepteret Udsoningen for sig selv - taler han herfra med Guds Stemme, som er en af Kursets betegnelser for Helligånden. Der er således ingen forskel på Jesus og Helligånden, de er forenede, de er ét, ligesom vi vil blive det, den dag vi har accepteret Udsoningen for os selv.

Ego-sindet karakteriseres af de i (4) nævnte begreber: Opfattelse, adskillelse, foranderlighed, tid, død og genfødsel, frygt, drøm og tanken om legemet. Bemærk at de alle er direkte modsætninger til egenskaberne i Kristus-sindet.

Beslutningstageren. Det splittede sind indeholder også en tredje del, "beslutningstageren"[81] (3), som er den del af vort sind, der er i stand til at træffe beslutningen om at vælge enten egoet eller Helligånden.

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold