Manual 4 Næste Afsnit - IV. Skyld og vrede
Uret-sindethed Næste Kapitel Indhold

Sådan som psykologien og psykoterapien har set og ser vrede, kan det næsten synes som en forudsætning, at mennesket har en "medfødt" eller "iboende" følelse af vrede[A]. I første halvdel af dette århundrede gjorde psykologien sig til talsmand for, at denne "medfødte" vrede skulle undertrykkes. Med fremkomsten af psykoterapien ændrede dette billede sig omkring midten af århundredet, idet det nu blev den fremherskende praksis, at vi skulle udtrykke vor vrede.
Psykologiens grundholdning er meget irreligiøs. Derfor vil vi aldrig fra denne kant lære, at det virkelige problem ikke er vrede, men derimod skyld og, at denne skyld er et forsvar imod Gud.
Netop fordi det føles noget så dejligt at slippe af med sin vrede, bliver det at udtrykke vrede, meget nemt til et slutmål i sig selv. Men vrede er, som vi har set, blot en projektion af vor egen skyld og det, som føles "åh så dejligt" er ikke, at vi slipper af med vreden men, at vi et øjeblik tror, at vi er befriet for vor skyld.
Problemet dukker så op dagen efter, eller flere dage efter, når vi vågner op med psykologiske tømmermænd[A] - normalt kaldet depressioner. Vi aner ikke, hvorfra disse depressioner kommer, da vi ikke har forstået, at årsagen til dem er den skyld, vi føler over den uret, vi har tilføjet et andet menneske. Den virkelige betydning af depressioner er ikke uudtrykt vrede eller raseri, hvilket er den mest almindelige antagelse, men derimod vor underliggende skyld eller vort eget selvhad.
Ovenstående betyder imidlertid ikke, at der er noget galt i at udtrykke vrede. De fleste mennesker har den holdning, at vrede er noget forkert, noget ubehageligt og forfærdeligt, som vi for enhver pris skal undgå. Som et led i en større proces kan det derfor være særdeles positivt at opleve, at andre - og specielt vi selv - ikke falder døde om, når vi bliver gale i skralden. Indser vi dernæst, at "det der med vrede" ikke er det store nummer, og forstår vi, at problemet overhovedet ikke er vrede, men skylden eller selvhadet, der ligger neden under, kan vi komme videre. Faren er imidlertid, at vi ikke indser, at vredesudbrudene er et midlertidigt stade, en mellemstation til det, det reelt handler om.
Vi skal derfor forsøge ikke at betragte vrede som noget særligt, så vi kan komme ned til det virkelige problem, som er vor skyld. Når vi begynder at arbejde med vor skyld igennem sand tilgivelse, og lader skylden forsvinde, vil vi nemlig opdage, at vi overhovedet ikke har behov for at blive vrede.

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold