Manual 4 Næste Afsnit - I. En anden vej
Ret-sindethed Næste Kapitel Indhold

Formålet med Et Kursus i Mirakler er, at vi i stadig større udstrækning skal vælge ret-sindethed frem for egoets uret-sindethed, hvorved vi vil opnå Kristi-vision og dermed opfatte den virkelige verden (6). Den virkelige verden er Kursets betegnelse for denne den fysiske verden, som ved vor bevidste ændring af sindet fra uret- til ret-sindethed, nu ikke længere overhovedet kan ses som andet end en afspejling af Guds Kærlighed. Dette skift i vort sind - fra uretsindethed til ret-sindethed, som er det egentlige mirakel - opnår vi gennem tilgivelse.

Tilgivelse er den centrale lære i Et Kursus i Mirakler, og den perfekte, praktiske anskueliggørelse af vor lektie: At frygt er en illusion[32], og kun kærlighed er virkelig[95]. Tilgivelse er derfor vores bro mellem denne verden og Himlen, og besidder kraften til at helbrede vort sind og vække os fra illusionernes verden.
Tilgivelse er naturligvis det traditionelle middel imod skyld, da den tilgivende herved frigøres fra sin egen skyld, fordi han ikke - ved at gå ind i en cyklus af skyld og angreb - gør skylden til virkelighed for sig selv. Desuden, siger Kurset, er tilgivelsens mål at genoprette kærlighed[96]. Ved at lægge vægten på tilgivelse - i stedet for kærlighed - fortæller Kurset os, at vort problem med synd skal omgøres inden kærlighedens mål - den virkelige verden - kan nås.
Ligegyldigt hvor meget energi vi øser ind i vore forsøg på at elske os selv eller andre, så vil det aldrig lykkes, før end vi fjerner den tro på synd, som tilslører vort syn.

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold