Næste Kapitel
Afsnit i kapitel 7:
7 Ret-sindethed
7.1 I. En anden vej
7.2 II. Traditionel tilgivelse
7.3 III. Kursets forståelse af sand tilgivelse
7.4 IV. Den praktiske anvendelse af sand tilgivelse
7.5 V. Tilgivelse, et eksempel
7.6 VI. Tilgivelse er helbredelse