Manual 4 Næste Afsnit - I. Indledning
Ord og begreber Næste Kapitel Indhold

For at forstå Kurset er det vigtigt at vide, at det bruger en række ord og begreber, som vi måske nok kender, men som alle har en anden eller en lidt anderledes betydning. Nogle af disse ord bliver gennemgået nedenfor, hvorefter der i de efterfølgende kapitler følger en mere uddybende forklaring af Kursets principper. Bemærk, at det engelske ord anføres i parentes, første gang disse begreber optræder. Det skal her understreges, at mange ord ikke har en dækkende betydning i denne verden, hvorfor en definition kun kan antydes. Dette gælder specifikt alle de ord og begreber, som har med Énsindethed at gøre.
Hvor der efterfølgende er anført et tal i parentes, henviser dette til tegningen på sidste side, hvor de to niveauer, jf. nedenfor, er vist skematisk.

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold