Indhold i manual 4
0 Titel og kilde
1 Forord
2 Kursets tilblivelse
2.1 I. Indledning
2.2 II. Helen Schucman og Bill Thetford
2.3 III. Kenneth Wapnick
2.4 IV. Judith Skutch
3 Kursets form
3.1 I. Indledning
3.2 II. Psykologi
3.3 III. Kristendommen
3.4 IV. Andre religioner
4 Ord og begreber
4.1 I. Indledning
4.2 II. To niveauer(A, B, C, D)
4.3 III. Tre tanke-systemer
4.4 IV. Én-sindethed
4.5 V. Kundskab, viden
4.6 VI. Treenigheden
4.7 VII. Gud
4.8 VIII. Kristus
4.9 IX. Helligånden
4.10 X. Sindet
4.11 XI. Egoet - selvet
4.12 XII. Adskillelsen
4.13 XIII. Udsoningen
4.14 XIV. Hellige forhold
4.15 XV. Specielle forhold
4.16 XVI. Den virkelige verden
4.17 XVII. Tilgivelse
4.18 XVIII. Fornægtelse
4.19 XIX. Projektion
4.20 XX. At skabe kontra at lave
4.21 XXI. Synd, skyld og frygt
5 De to niveauer
5.1 I. Et overblik
5.2 II. Niveau-1
5.3 III. Det splittede sind
5.4 IV. Adskillelsen
5.5 V. Niveau-2
5.6 VI. Uret-sindethed
5.7 VII. Ret-sindethed
6 Uret-sindethed
6.1 I. Indledning
6.2 II. Synd, skyld og frygt
6.3 III. Egoets tilbud om frelse
6.4 IV. Skyld og vrede
6.5 V. Specielle forhold[37]
6.6 VI. Egoets billede
6.7 VII. Vi er ikke egoet
6.8 VIII. Et råb om kærlighed
7 Ret-sindethed
7.1 I. En anden vej
7.2 II. Traditionel tilgivelse
7.3 III. Kursets forståelse af sand tilgivelse
7.4 IV. Den praktiske anvendelse af sand tilgivelse
7.5 V. Tilgivelse, et eksempel
7.6 VI. Tilgivelse er helbredelse
8 Efterskrift
9 Referencer
9.1 Skitse - de to niveauer