Manual 4 Næste Afsnit - Referencer
Referencer Kapitel Indhold

A. Kenneth Wapnick: A talk given on A Course in Miracles, 3. udgave, 5. oplag, © 1991 Foundation for "A Course in Miracles", R.R.2, Box 71, Roscoe, NY 12776, USA

B. Gloria og Kenneth Wapnick: Awaken from the Dream. © 1987 Foundation for "A Course in Miracles" Inc., P.O. Box 783, Crompond, NY 10517, USA.

C. Kenneth Wapnick: The Obstacles to Peace. © 1987 Foundation for "A Course in Miracles" Inc., P.O. Box 783, Crompond, NY 10517, USA.

D. Kenneth Wapnick: Glossary-index for "A Course in Miracles", 3. edition, ©1989 Foundation for "A Course in Miracles", R.R.2, Box 71, Roscoe, NY 12776, USA

E. Kenneth Wapnick: The Fifty Miracle Principles of ACIM, 2. edition, Revised © 1989 Foundation for "A Course in Miracles", R.R.2, Box 71, Roscoe, NY 12776, USA

F. An Introduction to A Course in Miracles, © 1987 Miracel Distribution Center, 1141 E. Ash Avenue, Fullerton, California 92631, USA.

G. Robert Skutch: Journey without Distance, © 1984 Robert Skutch. Celestrial Arts, P.O. Box 7327, Berkeley, CA 94707, U.S.A.

H. The Story of A Course in Miracles, VideoTape © by Foundation for Inner Peace, Inc., P.O. Box 1104, Glen Ellen, California 95442, USA.

J. Fritjof Capra: Fysikkens Tao - En undersøgelse af parallellerne mellem moderne fysik og orientalsk mystik. © Borgens Forlag 1980, 2. udg. 4. oplag 1987.

K. Dine regler - din virkelighed. © 1994 Erik Refner, Foreningen for "Et Kursus i Mirakler".

A Course in Miracles®, © 1975, 1985, 1992 by Foundation for Inner Peace, Inc., P.O. Box 1104, Glen Ellen, California 95442, USA.

Psychotherapy: Purpose, Process and Practice, © 1976 Foundation for Inner Peace, Inc., P.O. Box 1104, Glen Ellen, California 95442, USA.

I det efterfølgende er forsøgt medtaget nogle af de betydende henvisninger, idet disse dog, på ingen måde, skal give indtryk af at være udtømmende. Følgende forkortelser er anvendt, idet der refereres til 2. udgave af den amerikanske originaludgave af A Course in Miracles(R).

T Textbook: T-5.V. 4:9 = Textbook, kapitel 5, sektion V, afsnit 4, linie 9.
W Workbook: W-pI.30. 7:4 = Workbook, part I, lektion 30, afsnit 7, linie 4.
M Manual for Teachers: M-17. 1:6 = Manual, kapitel 17, afsnit 1, linie 6.
C Clarification of Terms: C-2. 1:3 = Clarification, kapitel 2, afsnit 1, linie 3.
P Psychotherapy: P-2.IV. 10:6 = Psychotherapy, kapitel 2, sektion 4, afsnit 10, linie 6.

1. et helligt øjeblik: T-15.ff T-16.VI. 12:1 T-16.VII. 6:1ff T-17.IV. 10:1ff T-17.V. 1:1ff T-17.VIII. 1:1ff T-18.III. 7:3 T-18.IV. 1:1ff T-18.V. 1:1ff T-18.VI. 13:6 og 14:2 T-18.VII. 4:1 T-18.VIII. 11:1ff T-1 8.IX. 13:3 T-19.I. 10:5 T-19.IV(D). 9:6 T-20. V. 6:1 T-20.VI.ff T-21.II.ff T-27.II. 9:7 T-27.IV. 2:4 T-27.IV. 6:9ff T27.V. 3:1ff T-27.VI. 8:2 T-27.VIII. 9:8 T-31.VII.10:5 W-pI.135. 19:1 W-pI.194. 5:3 W-pII.227 W-pII.361-365. M-15. 3:2
2. to deler ét mål: T-5.II. 11:2 T-16.II. 4:3ff P-2.II. 5:3ff S-1.IV. 1:4 W-pI.45. 2:4 M-17. 3:2 T-16.II. 4:3 T-30.I. 17:1ff
3. intro: T-IN. 2:2
4. undervise er at vise: M-IN. 2:1
5. sætte spørgsmålstegn ved enhver værdi: T-24.IN. 2:1
6. åbne lysets sti: W-pI.rV.IN. 5:4
7. ikke et sådan evangelium: T-4.IN. 3:10
8. Én-sindethed: T-3.IV. 3:3 T-4.II. 10:1 T-4.II. 10:1 T-5.I. 6:4 C-1. 6:3
9. uret-sindethed: C-1. 6:1 T-2.V(A). 13:1 T-3.IV. 4:3 T-4.II. 10:2 T-7.VII. 11:1 T-7.IX. 3:4 T-8.IX. 9:3 T-9.VII. 6:8ff T-10.III. 5:1 T-11.IN. 1:3ff T-11.V. 1:3ff T-14.I. 2:5ff T.15.I. 4:9 T-15.X. 5:7 T-16.V. 15:4 T-16.VI. 9:2 T-17.IV. 6:1ff T-19.I. 6:3ff W-pI.91. 1:3 M-17 5:2ff
10. ret-sindethed: C-1. 6:2 T-2.V. 3:1ff T-2.V(A). 14:2 T-2.VIII. 3:4ff T-3.IV. 4:1ff T-4.II 10:1ff T-6.V(A). 4:5 T-1.IN. 1:3ff T-11.I. 1:3 T-16.III. 1:3ff T-16.VI. 9.2 T-19.I. 6:3ff W-pI.42. 7:2 W-pI.94.5:9 C-1. 5:2 T-19.III. 8:4 T-19.IV(A). 5:9ff T-19.IV(B). 4:9ff T-20.III. 6:1ff T-20.IV. 6:6 T-20.V. 1:1ff T-20.VI. 2:1ff T-20.VII. 1:1ff T-20.VIII. 2:4ff T-22.ff M-2. 5:4 M-3. 1:2ff M-4.1:6ff P-2.VII. 3:6 P-3.II. 3:8
12. den virkelige verden: T-11.VII. 2:6ff T-11.VIII. 1:7ff T-12.III. 7:1ff T-12.VI. 3:6ff T-12.VII. 1:4ff T-12.VIII. 1:3ff T-13.IN. 3:1 T-13. V. 9:4ff T-13.VI. 13:3ff T.13.VII.ff T-16.VI.ff T-17.II. 2:2ff T-17.III. 9:4 T-17.V. 2:1 T-18.II.9:4ff T-18.IX. 9:1ff T-19..I. 12:1 T-21.III. 4:2 T-21.VII. 11:3ff T-26.III. 3:2ff T-26.V. 12:3 T-29.IX. 6:8ff T-30.V. 1:1ff T-30.VI. 3:1ff W-pI.rI.53. 54. 58. 75. 131. 137. 159. W-pII.8. 293. 312. M-27. 5:4 C-1. 5:2ff C-3. 4:7 C-4. 2:1
13. virkeligheden: T-7.III.ff T.9.I.ff T-11.VII.ff T-12.III.ff T-16.IV.ff T-30.VIII.ff
14. kundskab, viden: T.3.III.ff T-3.VII. 6:7 T-13.VIII.ff W-pI.139. 11:4 C-4.ff P-2.II. 4:6

15. treenigheden: T-3.II. 5:4ff T-3.IV. 1:7 T.5.I. 4:1 T-5.III. 1:4 T-7.I. 7:5 T-8.IV.8:9ff T-8.VI. 5:3ff
16. Kristus: T-4.IV. 10:1 T.5.I. 3:4ff T-9.I. 14:7 T-11.IV. 7:3 T-11.IV. 7:5 T-11.VI.3:7ff T-11.VIII. 9:1ff T-12.VI.ff T-13.I. 1:5ff T-15.V. 10:10ff T-22.I. 11:1ff T-22.IV. 4:5 T-24.V.ff T-31.II.ff W-pI.110. 9:4ff W-pII.303ff W-pII.354ff C-1. 1:4 C-5.ff
17. Guds stemme: T-5.II.ff W-pI.151.ff
18. vi tror synd (skyld) er virkelig: T-5.V. 3:6 T-5.VII. 1:2 T-13.IN. 1:1ff T-13.I. 2:1ff T-13.II. 3:1 T-13.IX. 6:6ff T-13.XI. 5:1 T-14.IV. 5:5 T-14.VIII. 1:2 T-18.IX. 5:1 T-19.II. 4:1ff T-19.III. 6:1 T-19.IV(B). 7:8 T-19.IV(C). 4:5 T-21.IV. 2:8 T-22.IN. 2:4 T-22.II. 5:3 T.22.III. 4:5ff T-24.II. 3:1 T-25.VII. 11:4 T-26.VIII. 5:5 T-27.I. 6:4ff T-27.II. 2:4ff T-27.IV. 4:9 T-28.V. 2:1 W-pI.64.2:3 W-pI.101. 1:5ff W-pII.8 4:1 M-IN. 5:1 M-18. 3:2 C-1. 6:1 P-2.IV.10.6
19. Guds enbårne Søn: T-2.VII. 5:14 T-10.III. 2:5ff W-pI.20. 3:6 W-pII.353. 1:5 W-pI.99. 9:4 P-2.VII. 1:12
20. Selvet: T-4.II. 4:11 T-7.V. 6:15 T-11.IV. 1:1 T-12.VI. 5:9 T-15.V. 10:10ff T-16.III. 3:6ff T-31.V.ff W-pI.95.ff W-pII. 253.ff
21. Kristus skabelser: T-2.I. 2:7 T-4.VI. 7:7 T-7.I. 2:3ff T-7.V. 9:9 T-8.VI. 2:6ff T-11.I. 3:8ff T-21.II. 12:1 T-18.VIII. 11:6
22. Kommunikationsledet: T-6.I. 19.1 T-8.VII. 2:2 T-10.III. 2:6 T-13.XI. 8:1 C-6. 3:1
23. Trøsteren: T-5.I. 4:2ff T-10.III. 2:1 T-11.II. 7:8 T-11.III. 1:2ff W-pII.351. 1:5
24. Vejlederen: T-5.I. 4:2 T-9.V. 8:5ff W-pI.125. 2:2 W-pI.157. 8:2 W-pI.rVI.215.1:2
25. Formidleren: T-5.III. 7:1 T-13.VII. 10:9 T-20.III. 2:4 W-pI.43. 1:3
26. Læreren: T-7.VII. 7:2 T-14.XI. 11:3ff M-4.IV. 1:11
27. Guds Sind: T-4.VII. 3:7 T-11.I. 6:1 W-pI.45ff C-1. 1:2ff
28. Kristus’ og Helligåndens Sind: T-5.I. 5:1 C-1:1:2ff P-2.III. 4:6 T-6.II. 11:7 T-7.V. 8:4 C-6. 4:1
29. det splittede sind, sindet med lille s: T-2.VI. 5:9 T-3.VI. 7:4 T-3.VII. 4:11 T-4.I.4:3 T-4.IV. 2:8 T-5.II. 6:6 T-5.III. 9:3 T-6.II. 1:1ff T-6.V. 1:4 T-7.IX. 4:4 T-8.VIII. 9:5 T-9.I. 5:4 T-11.VIII. 11:1 T-12.III. 7:3ff T-12.V. 4:3ff T-12.VIII. 2:5 T-13.V. 6:5 T-27.II. 11:1 W-pI.139. 5:4 W-pI.170. 4:3
30. synd, skyld og frygt: T-5.V. 3:11ff T-9.IV(D). 6:3 T-19.III. 1:1ff T-19.IV(A).11:2 T-19.IV(C). 11:1ff T-20.II. 10:3 T-21.IV. 1:5ff T-22.I. 4:6ff T-26.VIII. 5:5 T-29.II. 3:3 W-pI.151. 4:5 W-pI.153. 13:1 W-pI.158. 7:3 W-pI.163. 2:1 W-pII.259.1:5
31. selvet - med lille "s" - som betegnelse for egoet: T-3.IV. 3:1 T-4.II. 2:1 W-pII.12. 1:1
32. frygt er en illusion: T-8.IV. 2:3 T-16.IV. 6:3 T-16.IV. 11.9 T.16.V. 8:5 T-18.II.4:4 W-pI.160. 4:7 M-18. 3:12
33. adskillelsen er aldrig sket: T-3.VII. 3:2 T-6.II. 10:7 T-6.IV. 2:5 T-13.II9:4 T-13.VIII.3:5 T-16.III. 5:10 T-16.V. 4:4 T-19.I. 3:5 T-26.V. 4:1ff T-27.VIII. 6:2ff W-pI.137.4:3 M-2. 2:8
34. en del af Gud adskilt fra sig selv: T.5.V. 3:2 T-11.1. 2:6 T-11.1. 7:1
35. Udsoningen: T-1.III.ff T-2.I.ff T-2.II.ff T-3.I.ff T-9.III.ff T-14.IV.ff W-pI.139.ff M-22.ff
36. specielle kærligheds-forhold: T-15.VII. 1:1 T-16.IV. 1:3ff T-16.V. 2:3ff T-27.III.1:9

37. specielle forhold: T-15.V.ff T-16.IV.1:1ff T-18.II.7:2 T-25.VI.6:8
38. specielle had-forhold: T-16.IV.1:1ff T-16.V.1:1ff T-21.III.1:3 T-24.II.9:3
39. den lykkelige drøm: T-18.V.ff T-29.IV.5:1 T-29.VII.6:1 T-30.IV.7:2 T-30.VIII. 2:5 W-pI.75.2:1 W-pI.140.3:1 S-2.I.4:5
40. Gud tager det sidste skridt: T-5.I.6:6 T-6.V(C).5:7 T-7.I.6:3ff T-13.VIII.3:2 T-17.II.4:5 T-18.IX.10:4 T-19.IV.3:8 T-27.III.6:7 T-30.V.4:1 W-pI.193.13:6 M-28.1:8 C-1.5:3
41. tilgivelse er vor funktion: T-23.IV.4:2 T-25.VI.5:3 T-26.IV.1:8 T-26.VII.8:5 W-pI.99.9:6 W-pI.62ff W-pI.192.2:3 W-pII.330.1:1 W-pII.330.1:1
42. frelser-afguder: T-10.III.ff t-20.VI.3:1ff T-29.VII.3:1ff T-29.VIII.1:3ff T.29.IX.1:1ff T-30.III.1:1ff T-30.IV.1:5ff
43. fornægtelse (denial): T-7.VII.1:9 T-8.II.3:3 T-13.V.8:7
44. projektion: T-6.II.3:1ff T-7.VII.9:4 T-7.VIII.2:1ff T-10.V.2:1 T-13.II.1:1
45. Ånden skaber, egoet laver: T-11.IN3:1 T-3.IV.5:9 T-3.V.2:1 T-7.VI.1:5
46. synd er ikke virkelig:T-7.VIII.4:4 T-19.II.2:1ff T-19.IIIff T-20.III.11:3 T-21.VII.11:3 T-22.IN.2:3ff T-22.III.4:5ff T-24.II.3:1 T-25.VII.4:8ff T-7.I.8:1 T-27.II.2:4 T-27.IV.4:9 T-28.V.2:1 W-pI.101.1:5ff W-pI.134.5:3ff W-pI.137.7:1 W-pII.8.4:1 M-IN.5:1 M-14.2:4 C-1.6:1 P-2.IV.10:6
47. vrede er projektion af skyld: T-7.VIII. 1:1 T-7.VIII. 5:4 T-15.VII. 10:2 M-18. 3:1
48. åbenbaringsoplevelse: T-1.II.ff T-4.III.3:7 W-pI.169.10:2
49. to gange fjernet: M-21.1:9
50. åndens natur er at udvide sig selv: T-2.I.1:1ff
51. en ældre broder m.m.: T-1.II.4:5 T-1.II.3:13
52. accepterede Udsoningen: T-1.III.1:1 T-2.V.5:1 T-4.VI.6:5 T-5.V.7:8 T-8.III.6:5 M-7.3:2 M-18.4:5
53. den oprindelige fejl: T-1.VI.3:1 T-18.I.5:6
54. du er Guds mening: T-7.III.2:4
55. opfatter dig selv uvirkelig: T-7.III.2:4&5
56. ind i evigheden: T-27.VIII.6:2
57. den som tror: T-3.VII.3:3
58. Adam sover: T-2.I.3:6
59. egoets plan for frelse: T-13.I.10:2 T-16.VI.10:1ff Wp.I.71ff Wp.I.71.1:1 W-pI.72.1:1ff
60. eksempel, korsfæstelsen: T-6.I.ff T-13.II.6:1 T-14.V.10:1 T-27.I.ff 61. i et sprog vi kan elske og forstå: M-23.7:1 62. illusioner set fra Niveau-1: T-16.IV.9:4 T-16.V.9:5 T-29.V.1:1ff W-pI.155.2:1 M-2.3:1 M-13.1:7 M-14.1:2 C-4.1:1 S-2.I.6:2 63. illusioner set fra Niveau-2: T-16.V.8:4 T-18.IX.5:2 T-19.II.2:6 T-19.IV(A).8:1 M-13.1:6 T-4.VI.3:4 T-23.I.3:5 T-8.V.6:6 64. tilgive andre for det de ikke har gjort: T-17.III.1:5 65. Kristi vision: T-12.V.I.ff T-13.V. 6:7ff T-13.VIII.2:7 T-14.II.8:3 W-pI.59.3:8 66. projektion laver opfattelse: T-13.V.3:5 T-21.IN.1:1 67. en drøm vi skal vågne fra: T-10.I.2:4 T-18.II.5:8 T-24.III.7:2 T-27.VII.8:1ff 68. egoet kan kun opfatte: T-3.IV.2:1 T-4.I.2:11 T-4.II.4:10 T-4.VII.2:1 T-5.III.11:1 T-5.VI.4:3 T-13.VII.5:3 T-31.V.12:5 T-25.III.1:3ff T-26.VII.4:1ff 69. sønnens sovende sind: W-pI.167.12:3 W-pI.168.3:6 T-3.II.5:2 70. egoet råber altid først og højest: T-5.VI.3:5 T-6.IV.1:2 W-pI.106.1:1

71. irritation er et dække ovre raseri: W-pI.21. 2:3 og 2:5 M-17. 4:5
72. reinkarnation: M-24.ff
73. Gud lavede ikke denne verden: T-12.III. 8:4 T-25.VII. 3:2ff W-pI.14.ff W-pI.73.3:2 W-pI.132. 13:1 W-pI.152. 6:2 W-pI.166. 2:2 W-pII.3. 2:1 74. autoritetsproblemet: T-3.VI.ff
75. verden er et skjulested: T-23.II. 11:6 T-24.II. 13:2 T-31.VI. 3:8
76. vi har gjort os sindsløse: T-6.II. 9:1ff T-6.II. 10:1ff T-6.II.11:1ff
77. verden er neutral: T-28.II. 10:6 T-20.VII. 4:4 T-26.VIII. 3:7 W-pII.294.ff
78. adskillelsens oprindelse -The Origin of Separation: T-2.Iff
79. Helligånden: T-5.I. 7:1 T-5.III. 1:2 T-6.II. 12:4 T-6.V(A). 5:1 T-7.VIII. 6:1 T-13.VIII. 2:6
80. glemslens/tidens slør: T-18.I. 6:1ff T-15.VI. 6:2ff T-31.VII. 9:1ff W-pI.rI.56. 4:3 W-pI.95. 12:3 W-pI.106. 5:1 C-4. 4:2 T-19.IV(D)i.
81. beslutningstageren, en del af sindet: T-8.IV. 5:7 T-12.III. 9:10 M-5.II. 1:4 M-12.5:7 P-2.VI. 3:4
82. fornægte sin krop: T-2.IV. 3:11
83. ét problem: synd (adskillelsen) - én løsning: tilgivelse: W-pI.79.ff W-pI.80.ff
84. uskyldighedens ansigt: T-31.V. 2:6ff
85. knaphedsprincippet: T-1.IV. 3:1ff T-3.I. 1:4 T-4.II. 6:6 T-7.VII. 7:8 T-VIII. 1:9 T-13.VII. 10:5 S-1.II. 1:5ff
86. jeg er som Gud skabte mig: W-pI.162.
87. skyldens tiltrækning: T-19.III. 1:1ff T-22.I. 4:6
88. skyld velbegrundet, afstraffelse retfærdig...: T-26.II. 2:6
89. vore brødre er vore frelsere: W-pII.288. 1:7
90. den første kaos-lov: T-23.II. 2:1
91. selvværd kommer af udvidelse af vore kærlige tanker: T-12.VI. 3:5
92. ikke vejen for alle: M-1. 4:1
93. der findes et kursus for enhver Guds lærer: M-1. 3:1
94. vi kan ikke gøre det alene: T-5.IV. 2:9 T-6.V(A). 6:9 T-7.VIII. 7:2
95. kun kærlighed er virkelig: T-13.III. 8:7 M-17. 9:13 T-1.VI. 5:7 T-13.III. 8:7
96. tilgivelsens mål er genoprettelse af kærlighed: T-14.V. 10:8 T-15.XI. 7:2 W-pI.170. 8:4
97. vi skal ikke undervurdere egoet: T-5.V. 2:11 T-16.VII. 3:1
98. den lille villighed: T-18.IVff T-18.V. 2:5 T-21.II. 1:2 T-26.VII. 10:1
99. gensidigt uforenelige: T-6.V(C). 4:8
100. en vej blandt mange andre: M-1. 4:2
101. kærlighed forøges ved at blive delt: T-4.VII. 5:1 T-13.III. 8:7 T-15.IX. 4:2 W-pI.162. 4:3 W-pI.92. 8:1 W-pII.225. 1:1 W-pII.344.ff W-pII.345.ff W-pII.349. 1:2
102. reinkarnation: Det betyder ikke noget. . . .: M-24. 2:4
103. formen forskellig, indholdet det samme: C-3. 3:3ff M-2. 1:2
104. kærlighed eller en bøn om kærlighed: T-14.X. 7:1ff
105. Helligånden er Guds udvidelse ind i drømmen: T-14.I. 2:8
106. Kristus er vor sande natur/identitet: W.pII.9. 4:3 W-pII.353. 1:5 S-1.II. 4:6
107. vi tror vi har tilranet os Guds magt: T-2.I. 4:1 T-3.VI. 8:4ff T-5.V. 3:3
108. Guds Søn er faldet i søvn og drømmer at han er adskilt: T-4.I. 4:4 T-12.I. 10:5 T-14.XI. 2:2 T-27.VII. 8:4 T-28.II. 8:1 T-28.IV. 2:5 T-28.V. 3:3 T-30.IV.8:1 W-pI.191. 10:1 M-12. 6:9

109. vi gør det imod os selv: T-27.VII.ff T-27.VIII. 10.1ff
110. den rette brug af projektion: T-6.II. 4:1ff
111. jeg er ikke et legeme, jeg er fri: W-pI.199.
112. vil du have ret eller være lykkelig: T-29.VII. 1:9
113. du er verdens lys: T-5.II. 10:3 T.6.II. 13:4ff
114. du er det lysende Selv...: T-18.VIII. 11:6 W-pI.190. 6:5 W-pI.95. 10:4ff
115. kun kærlighed er stærk: T-12.V. 1:1 T-25.VII. 1:8
116: i hvem Han har velbehag: T-4.I. 8:6 T-7.VII. 6:2 T-24.VII. 10:6
117. tiden eksisterer ikke i virkeligheden: T-27.VIII. 6:5 T-1.II. 4:1 T-2.VII. 5:12 W-pI.169. 8:3ff P-3.II. 10:11
118. der findes ingen verden udenfor os selv: T-27.VIII. 7:6ff
119. vi skal tilgive vor egen skyld: T-27.VIII. 13:1
120. der findes intet udenfor vort eget sind: T-18.II. 5:3 T-21.IN 1:5 T-26.VII. 4:9 T-31.III. 1:4 W-pI.136. 4:3
121. det er nødvendigt at vi mærker vor skyld: T-18.V. 2:3
122. fornægtelse af skyld fjerner den ikke: T-13.II. 1:4ff T-13.IX. 8:2 T-13.X. 1:2ff T-17.VII. 1:3ff T-18.VI. 2:5ff
123. mørke kan ikke skjule: T-1.I. 22:1 T-1.IV. 1:1 T-4.III. 5:2 T-11.I. 10:6 T-12.II. 4:7ff T-13.III. 1:8 T-18.III. 1:8
124. sygdom er skyld overført til vor krop: T-8.IX. 8:6 T-18.VI. 3:4ff T-26.II. 7:4 T-27.I. 7.1ff T-28.II. 11:7 T-28.III. 2:3ff T-28.VI. 5:1 W-pI.140. 4:3ff M-5.II. 3:11ff W-pI.140. 4:3 W-pII.356. M-5.II. 3:11 P-2.IV. 2:3
125. Helligånden hjælper os med ethvert problem: T-26.II. 1:1ff
126. forsvar er angreb: W-pI.22. 1:3ff W-pI.135. 1:1ff W-pI.153. 5:5ff P-2.IV. 10:2
127. vort eneste valg er mellem egoet og Helligånden: T-2.I. 3:10 T-4.VI. 3:2 T-26.III. 5:6 W-pI.64. 5:9 W-pI.190. 11:1 C-1. 7:1
128. synd er kun en fejl: T-19.IIff T-22.III. 4:5 T-26.VII. 7:1
129. Helligånden kan intet gøre imod vor vilje: T-6.IV. 10:5ff T-8.IV. 5:9 T-8.IV. 5:14 T-8.VIII. 8:8
130. egoet blot en forkert tanke: T-13.I. 2:5 T-19.IV. 2:5
131. gemme os for Gud, udslette erindringen om Gud: T-4.V. 2:1ff T-11.III. 5:1 T-12.VIII. 5:2 T-24.II. 13:1ff
132. overgive vore problemer til Helligånden: T-26.II. 5:7 M-26. 4:8d
133. definition på synd: T-23.II. 4:5
134. jeg er ét Selv forenet med min skaber: W-pI.95
135. jeg er Guds Søn: W-pI:rIII.120. 2:2
136. Guds Søn er syndfri: W-pI.36. 1:3ff
137. Kurset underviser ikke i kærlighed: T-IN. 1:6 T-16.IV. 6:1
138. finde blokeringerne: T-IN. 1:7
139. se verden fra sindet: T-23.IV.ff
140. én tilgivelse er nok: M-14. 3:7 141. W-pI.131.7.4 og W-pI.132.11.5.
142. a call for love T-14.X.7. T-19.III.3.7
143. into eternity T-27.VIII.6.144. T-29.VIII.6.2

Citater
The peace of God is my one goal; the aim of all my living here, the end I seek, my purpose and my function and my life. (W-pI.rVI.205. 1:3)
There is nothing outside you. That is what you must ultimately learn. (T-18.VI. 1:1)
Enlightenment is but a recognition, not a change at all. (W-pI.188. 1:4)
There is nothing outside you. (T-18.VI.1.)
Therefore, seek not to change the world, but choose to change your mindabout the world. (T-21.in.1.7)
Do you prefer that you be right or happy? (T-29.VII.9.)
It is your thoughts alone that cause you pain. Nothing external to your mind can hurt or injure you in any way. (W-pI.190. 5:1)
If you knew Who walks beside you on the way that you have chosen, fear would be impossible. (T-18.III. 3:2)
The journey to God is merely the reawakening of the knowledge of where you are always, and what you are forever. (T-8.VI. 9:6)
The recognition of God is the recognition of yourself. There is no separation of God and His creation. (T-8.V. 2:7)
Yet this world is only in the mind of its maker, along with his real salvation. Do not believe it is outside of yourself ..... (T-12.III.9.8,0)

Næste Afsnit Kapitel Indhold