Manual 4 Forord Næste Kapitel Indhold

Denne bog bygger på egne studier og erfaringer med A Course in Miracles®, dels i mit eget liv, dels som underviser i studiegrupper siden 1990. Bogen afløser Foreningens bog: A Course in Miracles - En Dansk Introduktion, som er udgået. I forhold til den gamle udgave indeholder nærværende bl.a. et helt nyt afsnit om Kursets metafysik m.m. Bogens formål er at give nye interesserede et materiale, som på en rimelig enkel måde sætter dem ind i Kursets lære og tankesystem. Bogen indeholder således nogle af de væsentligste ideer, tanker og begreber i Kurset. Endvidere gives der definitioner på mange af de for os så tilsyneladende kendte ord, men som i Kurset har en lidt eller helt anderledes betydning. I forhold til den tidligere udgave er der i nærværende udgave desuden tilføjet henvisninger til anden litteratur eller Kurset, således at det er let for de studerende at finde disse passager. Henvisninger til selve Kurset sker med tal for eksempel således[5]. Henvisninger til anden litteratur sker med bogstaver for eksempel således[C]. I forbindelse med udgivelse som e-bog har denne udgave undergået enkelte redaktionelle ændringer. For at lette forståelsen er skitsen på sidste side desuden ændret ligesom den tilhørende tekst i kapitel 5 - De To Niveauer. Erik Refner oktober 1994, 2012

Enlightenment is but a recognition, not a change at all.

Næste Kapitel Indhold