Manual 4 Næste Afsnit - I. Indledning
Kursets tilblivelse Næste Kapitel Indhold

A Course in Miracles® (Et Kursus i Mirakler) er en åndelig vej blandt mange tusinder andre åndelige veje[100]. Indholdet i og formålet med enhver sand åndelig vej er altid det samme: Vor tilbagevenden til Gud. Kun Kursets form er forskellig. For første gang i historien foreligger der, med Et Kursus i Mirakler, imidlertid et komplet værk, som med praktiske anvisninger stikker denne vej ud for os, og som bygger på vor vestlige tradition og tænkemåde.

Det er sagt om Kurset, og med rette, at det er det mest avancerede, spirituelle, psykologiske værk, der eksisterer i verden, eller for den sags skyld nogen sinde har eksisteret. Ligeledes er det sagt, at Kurset er de næste 2.000 års evangelium.

Som navnet antyder, er Et Kursus i Mirakler udformet som et kursus beregnet på selvstudium, selvom det nok er de færreste, der kan læse det uden hjælp. Det består af tre dele, hvoraf den første er Tekstbogen (Textbook). Heri findes den teoretiske baggrund, det spirituelle, metafysiske og psykologiske grundlag for anden del, som er Arbejdsbog for studerende (Workbook for Students). Denne består af 365 lektioner, én for hver dag i året. Meningen er, at den studerende skal læse og praktisere én lektion hver dag i et helt år. Lektionerne er selvforklarende.

Den tredje og sidste del er Håndbog for Lærere (Manual for Teachers), som foruden en del forklaringer på ord og begreber også omhandler de karakteristika, en Guds Lærer skal besidde. Kurset, som udkom første gang i 1976, er både udgivet i form af tre enkeltbind og alle tre dele samlet i én bog.

At Kurset, siden sin førsteudgivelse, er blevet en fantastisk succes, viser alene alle de oversættelser, som enten er afsluttede eller er under udarbejdelse.
Indtil dato (efteråret 1994) er Kurset oversat til og udgivet på tysk, portugisisk og spansk. I foråret 1995 udkommer en fransk udgave. Herudover er der givet tilladelse til oversættelser til: Russisk, hebraisk, kinesisk, japansk, hollandsk, svensk, tjekkisk og polsk, og der forventes inden længe givet autorisation til oversættelser til dansk, koreansk, hindi, farci og norsk.

Men hvordan begyndte det alt sammen? Hvordan er dette fantastiske værk i det hele taget kommet til verden?

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold