Manual 4 Næste Afsnit - I. Indledning
Kursets form Næste Kapitel Indhold

Et Kursus i Mirakler er udformet som et kursus beregnet på selvstudium. Det består som før nævnt af tre bøger: En Tekstbog, som indeholder den teoretiske baggrund, Arbejdsbog for Studerende, som består af 365 lektioner, og Håndbog for Lærere, som bygger på forudsætningen: "At undervise er at vise"[4].
Som al anden undervisning lærer Kurset os nye begreber og idéer. Men ulig normal undervisning er dette ikke i sig selv målet, men kun midlet i Kursets langt mere vidtgående sigte, som er, at vi skal lære at ændre alle de ubevidste sider i vort sind, der fastlåser os i et tilsyneladende ubrydeligt netværk af skyld og frygt.
Undervisning på et niveau som Kurset praktiserer er noget helt nyt for os, hvorfor der først og fremmest er behov for en "aflæring" af det, vi tidligere har tillært os. Skal vi kunne gøre dette, kræves der, at vi er villige til at sætte spørgsmålstegn ved alt, det vi giver værdi, som det siges et sted i Kurset[5].

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold