Manual 4 Efterskrift Næste Kapitel Indhold

Som Jesus siger i Kurset, er Et Kursus i Mirakler ikke vejen for alle[92]. Men, siger han, Helligånden arbejder for at imødekomme de helt konkrete og meget individuelle behov, ethvert menneske har, hvorfor der findes et kursus for enhver Guds lærer[93].
For mange synes Et Kursus i Mirakler at være vejen og at opfylde et endog meget stort behov.
Som Helen blev fortalt af Jesus, hvilket ikke fremgår af Kurset, forværres verdenssituationen i alarmerende grad, og mennesker over hele verden kaldes til at hjælpe, for at give deres individuelle bidrag som en del af en samlet forud-arrangeret plan[F]. En del af denne plan er nedlagt i Et Kursus i Mirakler.

Mærkeligt nok har næsten alle, der studerer Kurset, vanskeligheder med det. For en verdslig tidsalder er det for åndeligt. For den alternative spirituelle verden er det for Kristent. For Kristne er der for meget af Østens tankegang, og for egoet er det en stor og tilsyneladende uoverstigelig udfordring.
Af disse grunde, og primært den sidste, er der mange historier om mennesker, som i anfald af raseri har kastet bogen bort, kylet den i toilettet og så videre. Men ingen kunne vel være så gal på en bog, med mindre de tog den meget seriøst.
Det er sagt - og med rette - at får man ikke på et eller andet tidspunkt problemer under studiet af Kurset, har man faktisk intet fattet overhovedet.
Et Kursus i Mirakler synes at have evnen til at nå dybt ind i vore hjerter og sind og skabe en indre dialog med os. Vi konfronteres med alle vore spil, hvorved vor hemmelige skyld bringes op til bevidstheden, og vi tvinges til at sætte spørgsmålstegn ved alle de antagel-ser, vi bygger vort liv på.
Kursets tiltrækning på mennesker er tilsyneladende universel og bryder alle sociale, kulturelle og religiøse skel. Det er blevet vejen for mennesker med en vidt forskellig kulturel, politisk og uddannelsesmæssig baggrund, hvad enten der er tale om kristne, jøder, muslimer, ja endog for mennesker uden nogen religiøs tradition eller baggrund. Alt dette er temmelig bemærkelsesværdigt i betragtning af, at der ikke står nogen verdslig eller religiøs organisation bag, og at der ikke bruges penge på annoncering af Kurset.

Helen Schucman modtog efter Kursets afslutning mere materiale, som senere blev udgivet i to små hæfter med titlerne: Psychotherapy: Purpose, Process and Practice og The Song of Prayer. Disse skrifter er fortræffelige udvidelser og opsummeringer af Kursets principper. Helen døde i Februar 1981.

Bill Thetford trak sig tilbage fra Columbia Universitetet i 1978 og fortsatte med at studere Kurset sammen med venner, indtil sin død i juli 1988.

Kenneth Wapnick er forfatter og underviser i Kursets teori på Foundation for A Course in Miracles, som han har grundlagt sammen med sin kone Gloria.

Judith Skutch er præsident for Foundation for Inner Peace, som er rettighedsindehaverne til A Course in Miracles®. Herudover er hun foredragsholder og koordinator for alle de mennesker, som arbejder med at oversætte Kurset til andre sprog.

Yet this world is only in the mind of its maker, along with his real salvation. Do not believe it is outside of yourself .....

Næste Kapitel Indhold