Manual 4 Titel og kilde Næste Kapitel Indhold

Dette er en afskrivning af:

Titel: En dansk introduktion til Et Kursus i Mirakler. © 1994 Foreningen for "Et Kursus i Mirakler", Erik Refner.

2012 Revideret i forbindelse med udgivelse som e-bog. Forside: © 1994 Martin Guldbæk.

Det er tilladt, med kildeangivelse, at kopiere eller på anden måde mangfoldiggøre dele af denne bog.

ISBN 87-89869-06-0

The peace of God is my one goal; the aim of all my living here, the end I seek, my purpose and my function and my life.

There is nothing outside you. That is what you must ultimately learn.

Næste Kapitel Indhold