Manual 1 Næste Afsnit - I. Formålet med sygdom, som vi opfatter det
5. HVORDAN OPNÅR MAN HELBREDELSE? Næste Kapitel Indhold

1 ) Helbredelse er opnået i det øjeblik, den syge ikke længere ser nogen værdi i smerten. Hvem ville vælge lidelsen, medmindre han troede, den gav ham noget, og det noget af værdi? Han må jo mene, at det er en lille pris at betale for noget, der har større værdi. For sygdom er et valg; en beslutning. Det er at vælge svagheden med den misforståede overbevisning om, at det er styrke. Når dette opstår, ses virkelig styrke som en trussel og sundhed som en fare. Sygdom er en metode, skabt i sindssyge, til at placere Guds Søn på sin Fars trone. Gud ses som værende udenfor, grum og magtfuld, ivrig efter at beholde al magt for Sig Selv. Kun ved Sin død kan Han blive overvundet af Sin Søn.

2) Og hvad betyder helbredelse så i denne sindssyge overbevisning? Den symboliserer Guds Søns nederlag og hans Fars sejr over ham. Den repræsenterer den ultimative trods i en direkte form, som Guds Søn er tvunget til at anerkende. Den står for alt det, han vil skjule for sig selv for at beskytte »sit liv«. Hvis han bliver helbredt, er han ansvarlig for sine egne tanker. Og hvis han er ansvarlig for sine egne tanker, vil han lade sig slå ihjel for at bevise for sig selv, hvor svag og ynkelig han er. Men hvis han selv vælger døden, bliver svagheden hans styrke. Nu har han givet sig selv, hvad Gud ville give ham og derved fuldstændig tilranet sig sin Skabers trone.

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold