Manual 3 Næste Afsnit - Introduktion
PSYKOTERAPI Næste Kapitel Indhold

Psykoterapi er den eneste form for terapi, der findes. Da det kun er sindet, der kan være sygt, er det også kun sindet, der kan helbredes. Kun sindet har behov for helbredelse. Dette ser ikke ud til at være tilfældet, da denne verdens fremtoninger fremstår som virkelige. Psykoterapien er nødvendig, for at et individ kan begynde at tvivle på denne virkelighed. Sommetider lykkes det ham at begynde at åbne sit sind uden formel hjælp, men selv da er det altid en ændring i hans selvopfattelse af mellemmenneskelige relationer, der får ham til det. Sommetider har han brug for et mere struktureret og udvidet forhold til en »officiel« terapeut. Alt i alt er opgaven den samme; klienten må hjælpes til at ændre sin opfattelse af illusionernes »virkelighed«.

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold