Manual 3 Afsnit - III. Spørgsmålet om betaling
PSYKOTERAPIENS PRAKSIS Næste Kapitel Indhold

1) Ingen kan betale for terapi, for helbredelse kommer fra Gud, og Han beder om intet. Det er imidlertid en del af Hans plan, at alt i denne verden skal bruges af Helligånden for at hjælpe med at fuldbyrde planen. Selv en højt udviklet terapeut har jordiske behov, mens han er her. Hvis han har brug for penge, vil det blive ham givet - ikke som betaling - men for at hjælpe ham med bedre at kunne udføre planen. Penge er ikke onde. De er intet. Men ingen her kan leve uden illusioner, for han må til stadighed kæmpe for at få alle overalt til at acceptere den sidste illusion. Han spiller en stor rolle i dette ene formål, for hvilket ham kom. Han bliver her af denne ene grund. Og mens han er her, vil det blive ham givet, hvad han har brug for for at at kunne blive.

2) Kun en uhelbredt helbreder ville forsøge at helbrede for penge, og hans succes vil være omvendt proportional med, hvor meget han værdsætter dem. Og ej heller vil han finde sin egen helbredelse i processen. Der vil være nogen, som Helligånden beder om betaling for Hans formål. Der vil være nogen, hvor han ikke beder om noget. Det skal ikke være terapeuten, der tager disse beslutninger. Der er en forskel på betaling og omkostninger. At give penge, hvor Guds plan kræver det, har ingen omkostninger. At tilbageholde dem, hvor de retteligen hører hjemme, har enorme omkostninger. Den terapeut, der gør dette, skal miste navnet helbreder, for han vil aldrig forså, hvad helbredelse er. Han kan ikke give det, og derfor har han det ikke.

3) Terapeuter af denne verden er nyttesløse for verdens frelse. De forlanger, og derfor kan de ikke give. Klienter kan kun betale for udveksling af illusioner. Dette kræver virkelig betaling, og omkostningerne er store. Et »købt« forhold kan ikke tilbyde den eneste gave, hvorved al helbredelse sker. Tilgivelsen, Helligåndens eneste drøm, kan ikke have omkostninger. For hvis den har det, korsfæster den blot Guds Søn igen. Kan dette være måden, hvorpå han tilgives? Kan dette være måden, hvorpå syndens drøm slutter?

4) Retten til at leve er noget, ingen behøver at kæmpe for. Det er ham lovet og garanteret af Gud. Derfor er det en ret, som deles ligeligt af terapeut og klient. Hvis deres forhold er helligt, gives det, som den ene har behov for, af den anden; hvad end den ene mangler, gives det af den anden. Herigennem er forholdet gjort helligt, for herigennem bliver begge helbredt. Terapeuten betaler klienten med taknemlighed, ligesom klienten betaler ham på samme måde. Der er ingen omkostninger for nogen af dem. Men begge skal have tak for forløsningen fra fangenskab og tvivl. Hvem ville ikke være taknemlig for en sådan gave? Men hvem kunne overhovedet forestille sig, at dette kan købes?

5) Det er blevet sagt, at til den, der har, skal der gives. Da han har, kan han give. Og fordi han giver, skal der gives ham mere. Dette er Guds lov og ikke verdens lov. Sådan er det også med Guds helbredere. De giver, fordi de har hørt Hans ord og forstået det. Alt, hvad de har behov for, vil blive dem givet. men de vil miste denne forståelse, medmindre de husker, at alt, hvad de har, kommer fra Gud. Hvis de tror, at de har brug for noget fra en broder, vil de ikke mere kunne genkende ham som en broder. Og hvis de gør dette, vil et lys blive slukket - selv i Himlen. Der, hvor Guds Søn vender sig mod sig selv, ser han kun mørket. Han har selv fornægtet lyset og kan ikke se.

6) Én regel skal man altid være opmærksom på: Ingen må sendes bort, fordi de ikke kan betale. Ingen sendes tilfældigt til en anden. Menneskelige relationer er altid meningsfyldte. Hvad deres formål end har været, før Helligånden kom ind i dem, er de altid Hans potentielle tempel; Kristi Hvilested og Guds Eget Hjem. Den, der kommer, er blevet sendt. Måske blev han sendt for at give sin broder de penge, han havde behov for. Begge -velsignes derigennem. Måske blev han sendt for at vise terapeuten, hvor meget denne har brug for tilgivelse, og hvor lidt penge betyder i denne forbindelse. Igen vil begge blive velsignet. Kun m.h.t. omkostninger kunne vi ønske os mere. Ved at dele vil alle modtage velsignelse uden omkostninger.

7) Dette syn på betaling kan synes upraktisk, og i verdens øjne er det det også. Men ingen verdslig tanke er virkelig praktisk. Hvor meget vindes der ved at stræbe efter illusioner? Hvor meget tabes der ved at kaste Gud bort? Og er det muligt at gøre dette? Visseligen er det upraktisk at stræbe efter intet og at forsøge at gøre det, der er umuligt. Så stop lige op et øjeblik, længe nok til at tænke på dette: Måske har du søgt efter frelsen uden at vide, hvor du skulle søge. Enhver, der beder om din hjælp, kan vise dig hvor. Hvilken gave kunne være større? Hvilken større gave kunne du selv give?

8) Doktor, healer, terapeut og lærer - helbred dig selv. Mange vil komme til dig bærende helbredelsens gave, hvis du vælger det. Helligånden afslår aldrig en invitation om at komme og være hos dig. Han vil give dig endeløse muligheder for at åbne døren til din frelse, for dette er Hans funktion. Han vil også fortælle dig nøjagtig, hvad din funktion er til enhver tid og lejlighed. Hvem, Han end sender til dig, vil nå dig, idet han holder sin hånd frem imod sin Ven. Lad Kristus i dig byde ham velkommen, for den samme Kristus er i ham. Fornægt ham adgang, og du har fornægtet Kristus i dig selv. Husk den triste historie om verden og det glade budskab om frelse. Husk Guds plan om at genskabe glæden og freden. Og glem ikke, hvor enkle Guds veje er:

Du var fortabt i verdens mørke, indtil du bad om lys. Og så sendte Gud Sin Søn for at give det til dig.

Afsnit Næste Kapitel Indhold