Manual 3 Næste Afsnit - Formål, proces og praksis
PSYKOTERAPI Næste Kapitel Indhold

1) Meget enkelt sagt er psykoterapiens formål at fjerne det, der blokerer for sandheden. Målet er at hjælpe klienten med at opgive sit fastlåste, bedrageriske system og at begynde at overveje det uægte årsagvirkningsforhold, som det hviler på. Ingen i denne verden undslipper følelsen af angst, men enhver kan tage dens årsager op til fornyet overvejelse og lære at bedømme dem rigtigt. Gud har givet ethvert menneske en Lærer, Hvis visdom og hjælp rækker langt ud over, hvad en hvilken som helst jordisk terapeut kan tilbyde. Der er dog tidspunkter og situationer, hvor et jordisk klient - terapeut forhold bliver det middel, hvor igennem Han tilbyder sine største gaver til begge.

2) Hvilket bedre formål kunne et forhold have end at invitere Helligånden ind i det og give det Hans Egen store glædesgave? Hvilket mål kunne være større for nogen end at lære at henvende sig til Gud og at høre Hans svar? Og hvilket større, ophøjet mål findes der end at genkalde sig vejen, sandheden og livet, og at huske Gud? At hjælpe med dette er psykoterapiens sande formål. Kan noget være mere helligt? For psykoterapi, rigtig forstået, underviser i tilgivelse og hjælper klienter med at genkende og at acceptere dette. Og i denne helbredelsesproces opnår terapeuten selv tilgivelse.

3) Enhver, der har behov for hjælp, uanset formen for sin lidelse, angriber sig selv, og hans sindsro lider derunder. Disse tendenser beskrives ofte som »selvdestruktive«, og klienten ser dem ofte selv sådan. Hvad, han ikke er klar over og har behov for at lære, er, at dette »selv«, som kan angribe og blive angrebet, er et koncept, han selv har fundet på. Ja, mere end det, — han holder af det, forsvarer det og er til tider oven i købet parat til at »ofre« sit »liv« for det. For han betragter det som sig selv. Han ser dette selv som genstand for opmærksomhed, som om det reagerer på ydre kræfter og deres krav, idet det føler sig hjælpeløs midt i verdens magt.

4) Psykoterapien må da genskabe evnen til at træffe egne beslutninger i hans bevidsthed. Han må lære at acceptere at få vendt sin tankegang 180 grader og at forstå, at det han troede udøvede en virkning på ham, i virkeligheden var hans egne projektioner på den omgivende verden. Den verden, som han ser, eksisterer derfor ikke. Indtil dette i det mindste til dels er forstået, kan klienten ikke se sig selv som en, der virkelig er i stand til at træffe beslutninger. Og han vil bekæmpe denne frihed, da han tror, det er slaveri.

5) Klienten behøver ikke at forstå sandhedsbegrebet som Gud for at udvikle sig hen imod frelsen. Men han må påbegynde adskillelsen af sandhed og illusion, idet han erkender, at de ikke er det samme, og blive mere og mere villig til at se illusioner som falske og at acceptere sandheden som sand. Hans Lærer vil lede ham videre så langt, som han er rede til at blive ledt. Psykoterapien vil blot spare tid. Helligånden bruger tiden, som Han finder bedst, og Han tager aldrig fejl. Psykoterapi under Hans ledelse er en af måderne, Han bruger til at spare tid med samt til at forberede endnu flere lærere for sit virke. Der er ingen ende på den hjælp, som Han igangsætter og vejleder. Hvilken vej, han end vælger, så fører al psykoterapi til sidst til Gud. Men det er Hans afgørelse. Vi er alle Hans psykoterapeuter, for Han ønsker, at vi alle skal helbredes gennem Ham.

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold