Manual 3 Næste Afsnit - I. Udvælgelsen af klienter
PSYKOTERAPIENS PRAKSIS Næste Kapitel Indhold

1) Enhver, der bliver sendt til dig, er en klient for dig. Dette betyder ikke, at du udvælger ham, ej heller at du vælger den form for behandling, der passer til ham. Men det betyder, at ingen kommer til dig ved en fejltagelse. Der findes ingen fejl i Guds plan. Det ville imidlertid være en fejl at antage, at du ved, hvad du skal tilbyde til enhver, der kommer. Det er ikke dig, der skal bestemme det. Der er en tendens til at antage, at du konstant bliver kaldet for at ofre dig for dem, der kommer. Dette kunne næppe være sandt. At kræve et offer af dig selv er at kræve et offer af Gud, og Han kender intet til offerrollen. Hvem kunne bede det fuldkomne om at være ufuldkomment?

2) Hvem bestemmer da, hvad hver enkelt broder har behov for? Bestemt ikke du, der endnu ikke kan se, hvem det er, der spørger. Der er noget i ham, der vil fortælle dig det, hvis du lytter. Og dette er svaret; lyt. Kræv ikke, bestem ikke, tilbyd intet offer. Lyt. Det, du hører, er sandt. Ville Gud sende Sin Søn til dig uden at sikre, at du forstår hans behov? Tænk på, hvad Gud fortæller dig. Han har brug for din stemme til at tale for Sig. Kan noget være helligere? Eller en større gave til dig? Ville du hellere vælge hvem, der skal være gud for dig eller høre Hans stemme, der er Gud i dig?

3) Dine klienter behøver ikke at være fysisk til stede, for at du kan tjene dem i Guds Navn. Dette kan måske være svært at huske, men Gud vil ikke have sine gaver til dig begrænset til de få, du faktisk ser. Du kan lige så godt se andre, for dette at se er ikke begrænset til kroppens øjne. Nogle behøver ikke din fysiske tilstedeværelse. De har lige så meget brug for dig, og måske mere i det øjeblik, de bliver sendt. Du vil genkende dem på den måde, der vil være mest gavnlig for jer begge. Det betyder intet, hvordan de kommer. De vil blive sendt til dig på den måde, der er bedst for jer; et navn, en tanke, et billede, en ide, eller måske blot en følelse af at række hånden frem imod en eller anden, et eller andet sted. Foreningen af jer er i Helligåndens Hænder. Det kan ikke undgå at lykkes.

4) En hellig terapeut, en udviklet Guds lærer glemmer aldrig en ting; han skabte ikke skabelsens program, og han skabte heller ikke sin egen rolle i det. Han forstår, at hans rolle er nødvendig for helheden, og gennem den vil han genkende helheden, når hans rolle er fuldbyrdet. I mellemtiden må han lære, at hans klienter er sendt til ham, for at han kan lære af dem. Hvad andet kan han føle end taknemlighed på deres vegne og p.g.a. dem. De kommer, idet de har Gud med sig. Ville han afvise denne Gave for en sten, eller ville han lukke døren for verdens Frelser og lade et spøgelse komme ind? Lad ham ikke bedrage Guds Søn. Den, der besøger ham, ligger langt ud over hans forstand. Og dog, ville han ikke fryde sig over, at han kan svare, da det kun er på denne måde, at det er muligt for ham at høre råbet og forstå, at det er hans eget?

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold