Manual 3 Næste Afsnit - IV. At bede sammen med andre
BØNNENS SANG Næste Kapitel Indhold

1) Indtil det andet trin er påbegyndt, kan man ikke deles om bønnen. For indtil da må hver enkelt bede om forskellige ting. Men når der er sat spørgsmålstegn ved behovet for at se den anden som fjende, og grundene til at gøre det er blevet erkendt, om kun for et øjeblik, bliver det muligt at mødes i bøn. Fjender kan ikke dele et mål. Det er heri, at deres fjendskab ligger. Deres forskellige ønsker er deres arsenaler; deres hads fæstninger. Nøglen til at løfte sig endnu højere i bøn ligger i den simple tanke; denne ændring af sindet: Vi går sammen - du og jeg.

2) Nu er det muligt at hjælpe i bøn og derved selv at nå op. Dette trin er begyndelsen til en hurtigere stigning, men der er endnu mange ting at lære. Vejen er åben, og håbet er retfærdiggjort. Dog er det i begyndelsen muligt, at det, der bliver bedt om selv af dem, der mødes i bøn, ikke er det mål, som bønnen egentlig skulle søge. Selv i fælles bøn kan I spørge om ting, der blot er en illusion om et mål, som I deler. I kan sammen bede om specifikke ting uden at forstå, at I beder om virkninger uden årsagerne. og det kan I ikke få. For ingen kan få virkninger alene, idet de beder årsagerne, hvorfra de ikke kommer, om at få dem.

3) Selv dette at gå sammen er da ikke nok, medmindre de, der beder sammen, spørger før alt andet, hvad der er Guds vilje. Udelukkende fra denne Årsag kan svaret komme, hvorved alle specifikke spørgsmål bliver tilfredsstillet; alle separate ønsker forenet i eet. Bønner om specifikke ting beder altid om at få fortiden gentaget på en eller anden måde. Det, der var en nydelse før eller syntes at være det; det, der tilhørte en anden, og som han syntes at elske, alt dette er blot illusioner fra fortiden. Bønnens mål er at forløse nutiden fra forgangne illusioners lænker; at lade den være et frit valgt hjælpemiddel mod ethvert valg, der betød fejltagelse. Hvad, bønnen kan tilbyde lige nu, rækker så langt ud over det, du bad om tidligere, at det er ynkeligt at være tilfreds med mindre.

4) Du har valgt en nyfødt chance, hver gang du beder. Og ville du vælge at kvæle og fængsle den i urgamle fængsler, når muligheden er her til at frigøre dig fra dem alle på een gang? Begræns dig ikke i dine bønner. Bønnen kan give dig Guds Fred. Hvilken tidsbunden ting kan give dig mere end dette i den smule tid, den varer, indtil den smuldrer og bliver til støv?

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold