Næste Kapitel
Afsnit i kapitel 4:
4 BØNNENS SANG
4.1 I. Sand bøn
4.2 II. Bønnens stige
4.3 III. At bede for andre
4.4 IV. At bede sammen med andre
4.5 V. Stigen ender