Manual 3 Næste Afsnit - I. Grunden til sygdom
HELBREDELSE Kapitel Indhold

1) Se ikke virkningen som grunden, tænk ej heller, at sygdom er noget selvstændigt og separat fra, hvad dens årsag må være. Det er et tegn, en skygge af en ond tanke, der synes at have en realitet og at være retfærdig, sådan som verden bruger disse ord. Det er et ydre bevis på en indre »synder« og vidne til tanker, der ikke tilgiver, der skader og ønsker at såre Guds Søn. At helbrede kroppen er umuligt, og dette ses af »kurens« korte virkning. Kroppen skal dog dø, og således forsinker helbredelsen blot dens tilbagevenden til støv, hvor den blev født, og som den skal vende tilbage til.

2) Kroppens årsag er en mangel på tilgivelse af Guds Søn. Den har ikke forladt sin kilde, og dette ses tydeligt i dens smerte og aldring og på dødsmærket. Den synes frygtsom og svag for dem, der tror, at deres liv er bundet til dens ordrer og forbundet med dens ustabile., lille åndedrag. Døden stirrer på dem, når hvert et øjeblik forbigår deres krævende hænder, som ikke kan holde dem tilbage. Og de føler sig frygtsomme, når deres krop ændrer sig og bliver syg, for de mærker dødens tunge åndedrag på deres hjerter.

3) Kroppen kan helbredes som en virkning af sand tilgivelse. Kun denne kan give en erindring om udødelighed, som er en hellighedens og kærlighedens gave. Tilgivelsen må gives af et sind, der forstår, at det må overse alle skygger, hvorimellem sygdom kan ses som blot een af dem på Kristi Hellige Ansigt. Intet andet end dette; fordømmelsens tegn sat af broder på broder og af Guds Søn på sig selv. For han har fordømt sin krop til at være sit fængsel og glemt, at det er ham selv, der har givet den denne rolle.

4) Det han nu har gjort, må Guds Søn gøre ugjort. Men ikke alene. For han har kastet fængselsnøglen bort, sin hellige syndefrihed og erindringen om sin Faders Kærlighed. Og dog kommer hjælpen til ham gennem den Stemme, Som hans Fader satte i ham. Kraften til at helbrede er nu hans Fars gave, for gennem Sin Stemme kan Han stadig nå Sin Søns idet Han minder ham om, at kroppen måske bliver hans foretrukne hjem, men det bliver aldrig hans hjem i sandheden.

5) Der må derfor skelnes mellem sand helbredelse og dens modsætning. Verdeners af modsætninger er helbredelsens sted, for hvad kunne der være at helbrede i Himlen? Såvel som bønnen indenfor verdens grænser kan bede om de forkerte ting og det, der synes at være barmhjertighed, tilgive for at dræbe, sådan kan helbredelse også være falsk såvel som sand, et vidne om verdens magt eller om Guds evige Kærlighed.

Næste Afsnit Kapitel Indhold