Manual 3 Næste Afsnit - II. Den falske og den sande helbredelse
HELBREDELSE Kapitel Indhold

1) Falsk helbredelse laver blot en fattig udveksling af en illusion med en »pænere«, en drøm om sygdom med en drøm om sundhed. Dette kan ske i de nederste former for bøn, idet de forbindes med tilgivelsen, hvilket er venligt ment men ikke helt forstået endnu. Kun falsk helbredelse kan give adgang til frygten, så sygdom vil have muligheden for at slå til igen. Falsk helbredelse kan virkelig fjerne en slags smerte og sygdom. Men årsagerne forbliver og vil have virkninger nok. Grunden er stadig ønsket om at dø og at overvinde Kristus. Og med et sådant ønske er døden sikker, for bønnen bliver bønhørt. Men der er en anden slags tilsyneladende død, som har en anden kilde. Den kommer ikke af smertelige tanker og en rasende vrede mod universet. Den angiver blot, at afslutningen er kommet for brugbarheden af kroppens funktioner. Og således kastes den bort som et valg, som man lægger et slidt stykke tøj til side,

2) Dette er, hvad døden skal være, nemlig et stille valg foretaget med fryd og med en følelse af fred, da kroppen er blevet brugt på en venlig måde til at hjælpe Guds Søn ad vejen til Gud. Vi takker da kroppen for al den hjælp, den har givet os. Vi er også taknemlige for, at vi ikke mere ønsker at færdes i den begrænsede verden og at nå Kristus på skjulte måder, hvor vi kun har kunnet se Ham i de dejligste glimt. Nu kan vi se Ham uden skyklapper i det lys, som vi igen har lært at se ved.

3) Vi kalder det døden, men det er friheden. Den kommer ikke på måder, der synes at blive påtvunget vort uvillige kød i smerte, men som en mild velkomst til befrielsen. Hvis der er foregået sand helbredelse, kan dette være måden, hvorpå døden kommer, når det er tid at hvile en smule fra det arbejde, der blev gjort med glæde, og som blev afsluttet med glæde. Nu går vi da med fred til en friere luft og et mildere klima, hvor det ikke er svært at se, at de gaver, vi gav, blev gemt til os. For Kristus er klarere nu. Hans Syn mere overbevisende i os. Hans Stemme, Guds Ord mere sikkert end vort eget.

4) Den milde overgang til en højere bøn, en venlig tilgivelse af de ting, der sker på jorden, kan kun modtages med taknemlighed. Men først må sand helbredelse være til stede for at velsigne sindet med kærlig tilgivelse for de synder, det drømte om og lagde på verden. Nu er dets drømme vist bort til en stille hvile. Nu kommer dets tilgivelse for at helbrede verden, og sindet er klar til at gå bort med fred, rejsen er til ende og dens lektie lært.

5) Dette er ikke døden, som verden ser den, for døden er grusom i dens frygtsomme øjne og tager form af straf for synd. Hvordan kunne den da være en velsignelse? Og hvordan kunne den være velkommen, når den må frygtes? Hvilken helbredelse er sket med et sådant syn af det, der blot er at åbne porten til en højere bøn og en venlig udført retfærdighed? Døden er en belønning og ikke en straf. Men et sådant synspunkt må opstå af en helbredelse, som verden ikke kan forestille sig. Der findes ingen delvis helbredelse. Det, der blot flytter rundt på illusionerne, har intet udrettet. Det, der er falsk, kan ikke være delvist sandt. Hvis du er helbredt, er din helbredelse komplet. Tilgivelsen er den eneste gave, du giver og kunne ønske at modtage.

6) Falsk helbredelse hviler på kureringen af kroppen, idet den efterlader årsagen til sygdommen uændret og klar til at slå til igen, indtil den fører til en grusom død, idet den synes at have sejret. Den kan holdes tilbage for en tid, og der kan være en pause, mens den venter på igen at tage hævn over Guds Søn. Men sygdommen kan ikke overvindes, før al tro på den er lagt til side og lagt i Guds erstatning for onde drømme, en verden hvor der ikke er noget syndens slør til at holde den i en mørk og utrøstet tilstand. Til sidst åbner Himlens port sig, og Guds Søn kan frit få ind i det hjem, der er beredt til at byde ham velkommen, og som var gjort i stand til ham før tidens begyndelse, og som stadig venter på ham.

Næste Afsnit Kapitel Indhold