Kapitel
Afsnit i kapitel 6:
6 HELBREDELSE
6.1 I. Grunden til sygdom
6.2 II. Den falske og den sande helbredelse
6.3 III. Adskillelse og enhed
6.4 IV. Helbredelsens hellighed