Kapitler i tekstbogen
0 Forord
0.1 Hvordan det skete
0.2 Hvad det er
0.3 Hvad det fortæller
1 1 MIRAKLERS BETYDNING
1.1 I. Principperne for mirakler
1.2 II. Åbenbaringen, tid og mirakler
1.3 III. Forsoning og mirakler
1.4 IV. Redning fra mørket
1.5 V. Helhed og ånd
1.6 VI. Illusionen om behov
1.7 VII. Forvrængning af mirakelimpulser
2 2 ADSKILLELSEN OG FORSONINGEN
2.1 I. Adskillelsens oprindelse
2.2 II. Forsoningen som forsvar
2.3 III. Guds Alter
2.4 IV. Helbredelse som forløsning fra frygt
2.5 V. Mirakelarbejderens funktion
2.6 VI. Frygt og konflikt
2.7 VII. Årsag og virkning
2.8 VIII. Betydningen af Dommedag
3 3 DEN USKYLDIGE PERCEPTION
3.1 I. Forsoning uden offer
3.2 II. Mirakler som sand perception
3.3 III. Perception contra viden
3.4 IV. Fejltagelsen og egoet
3.5 V. Hinsides perceptionen
3.6 VI. Dømmekraften og autoritetsproblemet
3.7 VII. Skabelse contra Selv-billede
4 4 EGOETS ILLUSIONER
4.1 I. Rigtig undervisning og rigtig indlæring
4.2 II. Egoet og falsk selvbestemmelse
4.3 III. Kærlighed uden konflikt
4.4 IV. Det behøver ikke at være sådan
4.5 V. Ego - kropsillusionen
4.6 VI. Guds belønning
4.7 VII. Skabelse og kommunikation
5 5 HELBREDELSE OG HELHED
5.1 I. Invitationen til Helligånden
5.2 II. Guds Stemme
5.3 III. Guiden til frelse
5.4 IV. Undervisning og helbredelse
5.5 V. Egoets brug af skyld
5.6 VI. Tid og evighed
5.7 VII. At beslutte sig for Gud
6 6 LEKTIONEN OM KÆRLIGHED
6.1 I. Korsfæstelsens budskab
6.2 II. Alternativet til projektion
6.3 III. Opgivelsen af angreb
6.4 IV. Det eneste svar
6.5 V. Helligåndens lektioner
6.6 - A. For at få, giv alt til alle
6.7 - B. For at få fred, undervis i fred for at lære det
6.8 - C. Vær kun årvågen for Gud og Hans Kongerige
7 7 KONGERIGETS GAVER
7.1 I. Det sidste skridt
7.2 II. Kongerigets lov
7.3 III. Kongerigets virkelighed
7.4 IV. Helbredelse som genkendelse af Sandheden
7.5 V. Helbredelse og sindets uforanderlighed
7.6 VI. Fra årvågenhed til fred
7.7 VII. Kongerigets helhed
7.8 VIII. Den utrolige tro
7.9 IX. Kongerigets udvidelse
7.10 X. Sammenblandingen af smerte og glæde
7.11 XI. En tilstand af nåde
8 8 REJSEN TILBAGE
8.1 I. Pensummets retning
8.2 II. Forskellen på fængsel og frihed
8.3 III. Det hellige møde
8.4 IV. Frihedens gave
8.5 V. Sønneforholdets udelte vilje
8.6 VI. Guds skat
8.7 VII. Kroppen som et kommunikationsmiddel
8.8 VIII. Kroppen som middel eller mål
8.9 IX. Helbredelse som korrigeret perception
9 9 MODTAGELSEN AF FORSONINGEN
9.1 I. Accepten af virkelighed
9.2 II. Svaret på bøn
9.3 III. Korrektionen af fejl
9.4 IV. Helligåndens plan for tilgivelse
9.5 V. Den uhelbredte helbreder
9.6 VI. Accepten af din broder
9.7 VII. De to evalueringer
9.8 VIII. Storheden mod grandiositeten
10 10 SYGDOMMENS AFGUDER
10.1 I. Hjemme i Gud
10.2 II. Beslutningen om at glemme
10.3 III. Sygdommens gud
10.4 IV. Enden på sygdom
10.5 V. Fornægtelsen af Gud
11 11 GUD ELLER EGOET
11.1 I. Faderskabets gaver
11.2 II. Invitationen til helbredelse
11.3 III. Fra mørke til lys
11.4 IV. Guds Søns arv
11.5 V. Egoets »dynamik«
11.6 VI. At vågne til forløsningen
11.7 VII. Virkelighedens betingelse
11.8 VIII. Problemet og svaret
12 12 HELLIGÅNDENS PENSUM
12.1 I. Helligåndens dømmekraft
12.2 II. Måden hvorpå Gud huskes
12.3 III. Investering i virkelighed
12.4 IV. At lede og at finde
12.5 V. Det mentalt sunde pensum
12.6 VI. Guds klarsyn
12.7 VII. At se indad
12.8 VIII. Kærlighedens tiltrækning af kærlighed
13 13 DEN SKYLDFRI VERDEN
13.1 I. Skyldfrihed og usårlighed
13.2 II. Guds skyldfri Søn
13.3 III. Frygten for befrielse
13.4 IV. Tidens funktion
13.5 V. De to følelser
13.6 VI. At finde nutiden
13.7 VII. Opnåelse af den virkelige verden
13.8 VIII. Fra perception til viden
13.9 IX. Skyldens sky
13.10 X. Forløsning fra skyld
13.11 XI. Himlens fred
14 14 UNDERVISNING FOR SANDHED
14.1 I. Betingelserne for indlæring
14.2 II. Den lykkelige elev
14.3 III. Beslutningen om skyldfrihed
14.4 IV. Din funktion i Forsoningen
14.5 V. Forsoningens cirkel
14.6 VI. Kommunikationens lys
14.7 VII. At dele perceptionen med Helligånden
14.8 VIII. Det hellige mødested
14.9 IX. Hellighedens afspejling
14.10 X. Miraklernes lighed
14.11 XI. Sandhedstesten
15 15 DET HELLIGE ØJEBLIK
15.1 I. De to anvendelser af tiden
15.2 II. Enden på tvivl
15.3 III. Lidenhed overfor storhed
15.4 IV. Vi øver os i det hellige øjeblik
15.5 V. Det hellige øjeblik og specielle forhold
15.6 VI. Det hellige øjeblik og Guds Love
15.7 VII. Det unødvendige offer
15.8 VIII. Det eneste virkelige forhold
15.9 IX. Det hellige øjeblik og Guds tiltrækning
15.10 X. Genfødslens tid
15.11 XI. Julen som afslutningen på ofret
16 16 TILGIVELSEN AF ILLUSIONER
16.1 I. Sand empati
16.2 II. Hellighedens magt
16.3 III. Undervisningens belønning
16.4 IV. Illusionen og kærlighedens virkelighed
16.5 V. Valget om fuldendelse
16.6 VI. Broen til den virkelige verden
16.7 VII. Afslutningen på illusioner
17 17 TILGIVELSEN OG DET HELLIGE FORHOLD
17.1 I. At bringe fantasien til sandheden
17.2 II. Den tilgivne verden
17.3 III. Skygger fra fortiden
17.4 IV. De to billeder
17.5 V. Det helbredte forhold
17.6 VI. Målet sættes
17.7 VII. Råbet om tillid
17.8 VIII. Fredens betingelser
18 18 DRØMMENS FORSVINDEN
18.1 I. Erstatningen for virkeligheden
18.2 II. Drømmens grundlag
18.3 III. Lys i drømmen
18.4 IV. Den lille villighed
18.5 V. Den Lykkelige Drøm
18.6 VI. Hinsides kroppen
18.7 VII. Jeg behøver ikke at gøre noget
18.8 VIII. Den lille have
18.9 IX. De to verdener
19 19 OPNÅELSEN AF FRED
19.1 I. Helbredelse og tillid
19.2 II. Synd overfor fejltagelse
19.3 III. Syndens uvirkelighed
19.4 IV. Forhindringerne for fred
19.5 - A. Ønsket om at slippe af med den
19.6 - B. Troen på, at kroppen er værdifuld på grund af det, den kan tilbyde
19.7 - C. Dødens tiltrækning
19.8 - D. Frygten for Gud
20 20 HELLIGHEDENS KLARSYN
20.1 I. Den hellige uge
20.2 II. Gaven af liljer
20.3 III. Synden som en justering
20.4 IV. Vi går ind i Arken
20.5 V. Evighedens budbringere
20.6 VI. Helligåndens tempel
20.7 VII. Midlets og målets bestandighed
20.8 VIII. Syndefrihedens klarsyn
21 21 FORNUFT OG PERCEPTION
21.1 I. Den glemte sang
21.2 II. Ansvaret for at se
21.3 III. Tillid, tro og klarsyn
21.4 IV. Angsten for at se indad
21.5 V. Fornuftens funktion
21.6 VI. Fornuften imod vanviddet
21.7 VII. Det sidste ubesvarede spørgsmål
21.8 VIII. Det indre skift
22 22 FRELSEN OG DET HELLIGE FORHOLD
22.1 I. Det hellige forholds budskab
22.2 II. Din broders syndefrihed
22.3 III. Fornuften og fejltagelsens skikkelser
22.4 IV. Vejen deler sig
22.5 V. Svaghed og forsvarsberedthed
22.6 VI. Lyset fra det hellige forhold
23 23 KRIGEN IMOD DIG SELV
23.1 I. De uforenelige overbevisninger
23.2 II. Kaotiske love
23.3 III. Frelsen uden kompromis
23.4 IV. Over krigsskuepladsen
24 24 DET SPECIELLES MÅL
24.1 I. Det specielle som en erstatning for Kærlighed
24.2 II. Det specielles forræderi
24.3 III. Tilgivelsen af det specielle
24.4 IV. Det specielle overfor syndefriheden
24.5 V. Kristus i dig
24.6 VI. Frelsen fra frygten
24.7 VII. Mødestedet
25 25 GUDS RETFÆRDIGHED
25.1 I. Bindeledet til sandheden
25.2 II. Frelseren fra mørket
25.3 III. Perception og valg
25.4 IV. Det lys du bringer
25.5 V. Syndefrihedens tilstand
25.6 VI. Den specielle funktion
25.7 VII. Frelsens klippe
25.8 VIII. Retfærdigheden vender tilbage til Kærligheden
25.9 IX. Himlens retfærdighed
26 26 OVERGANGEN
26.1 I. »Ofret« af enhed
26.2 II. Mange skikkelser; én korrektion
26.3 III. Grænselandet
26.4 IV. Hvor synden er forsvundet
26.5 V. Den lille forhindring
26.6 VI. Den udvalgte Ven
26.7 VII. Helbredelsens love
26.8 VIII. Frelsens øjeblikkelighed
26.9 IX. For De er kommet
26.10 X. Afslutningen på uretfærdighed
27 27 HELBREDELSE AF DRØMMEN
27.1 I. Billedet af korsfæstelsen
27.2 II. Frygten for helbredelse
27.3 III. Hinsides alle symboler
27.4 IV. Det rolige svar
27.5 V. Det helbredende eksempel
27.6 VI. Syndens vidner
27.7 VII. Drømmens drømmer
27.8 VIII. Drømmens »helt«
28 28 FRYGTENS FORLØSNING
28.1 I. Den nuværende erindring
28.2 II. At bytte om på virkning og årsag
28.3 III. Indvilligelsen i at være med
28.4 IV. Den højere forening
28.5 V. Alternativet til frygtens drømme
28.6 VI. De hemmelige løfter
28.7 VII. Sikkerhedens Ark
29 29 OPVÅGNEN
29.1 I. Lukningen af mellemrummet
29.2 II. Gæstens komme
29.3 III. Guds vidner
29.4 IV. Drømmeroller
29.5 V. Den uforanderlige bolig
29.6 VI. Tilgivelsen og afslutningen på tiden
29.7 VII. Søg ikke uden for dig selv
29.8 VIII. Antikrist
29.9 IX. Den tilgivende drøm
30 30 DEN NY BEGYNDELSE
30.1 I. Beslutningsregler
30.2 II. Viljens frihed
30.3 III. Hinsides alle afguder
30.4 IV. Sandheden bag illusioner
30.5 V. Det eneste formål
30.6 VI. Retfærdiggørelsen af tilgivelsen
30.7 VII. Den ny fortolkning
30.8 VIII. Den uforanderlige virkelighed
31 31 DET ENDELIGE KLARSYN
31.1 I. Frelsens enkelthed
31.2 II. At gå sammen med Kristus
31.3 III. Den selv-anklagede
31.4 IV. Det virkelige alternativ
31.5 V. Selvopfattelse overfor Selvet
31.6 VI. Genkendelsen af ånd
31.7 VII. Frelserens klarsyn
31.8 VIII. Vælg endnu engang