Nr.Lektion
0Introdution
1Intet af det jeg ser i dette værelse (på denne gade, fra det vindue, på dette sted), betyder noget overhovedet
2Jeg har givet alt det, jeg ser i dette værelse (på denne gade, fra dette vindue, på dette sted), al den betydning, som det har for mig
3Jeg forstår ikke noget af det, jeg ser i dette værelse (på denne gade, fra dette vindue, på dette sted)
4Disse tanker betyder ingenting. De er som de ting, jeg ser i dette værelse (på denne gade, fra dette vindue, på dette sted)
5Jeg bliver aldrig urolig af de grunde, jeg tror.
6Jeg er urolig, fordi jeg ser noget, der ikke er der
7Jeg ser kun fortiden
8Mit sind er optaget af fortidige tanker
9Jeg ser intet som, det er nu
10Mine tanker betyder ingenting
11Mine betydningsløse tanker viser mig en betydningsløs verden
12Jeg er rystet, fordi jeg ser en betydningsløs verden
13En betydningsløs verden fremkalder frygt
14Gud skabte ikke en betydningsløs verden
15Mine tanker er billeder, som jeg har lavet
16Jeg har ingen neutrale tanker
17Jeg ser ikke noget, som er neutralt
18Jeg er ikke alene om at erfare virkningerne af det faktum, at jeg ser
19Jeg er ikke alene om at erfare virkningerne af mine tanker
20Jeg er fast besluttet på at ville se
21Jeg er fast besluttet på at se ting på en anden måde
22Det, jeg ser, er en form for hævn
23Jeg kan undslippe den verden, jeg ser, ved at opgive angrebstanker
24Jeg forstår ikke, hvad der er bedst for mig
25Jeg ved ikke, hvad noget skal gøre godt for
26Mine angrebstanker angriber min usårlighed
27Mere end noget andet, ønsker jeg at se
28Mere end noget andet, ønsker jeg at se tingene på en anden måde
29Gud er i alt, hvad jeg ser
30Gud er i alt, hvad jeg ser, for Gud er i mit sind
31Jeg er ikke et offer for den verden, jeg ser
32Jeg har opfundet den verden, jeg ser
33Der er en anden måde at betragte verden på
34Jeg kunne se fred i stedet for dette
35Mit sind er en del af Guds Sind. Jeg er meget hellig
36Min hellighed omfatter alt, jeg ser
37Min hellighed velsigner verden
38Der er intet, som min hellighed ikke kan gøre
39Min hellighed er min frelse
40Jeg er velsignet som en Guds Søn
41Gud går sammen med mig, hvor end jeg går
42Gud er min styrke. Klarsynet er Hans gave
43Gud er min Kilde. Adskilt fra Ham kan jeg ikke se
44Gud er det lys, hvori jeg ser
45Gud er det Sind, hvormed jeg tænker
46Gud er den Kærlighed, hvori jeg tilgiver
47Gud er den styrke, jeg har tillid til
48Der er intet at frygte
49Guds Stemme taler til mig hele dagen
50Jeg næres af Guds Kærlighed
51Dagens repetition af lektion 1 - 5
52Dagens repetition af lektion 6 - 10
53Dagens repetition af lektion 11 - 15
54Dagens repetition af lektion 16 - 20
55Dagens repetition af lektion 21 - 25
56Dagens repetition af lektion 26 - 30
57Dagens repetition af lektion 31 - 35
58Dagens repetition af lektion 36 - 40
59Dagens repetition af lektion 41 - 45
60Dagens repetition af lektion 46 - 50
61Jeg er verdens lys
62Tilgivelse er min funktion som verdens lys
63Verdens lys bringer fred til hvert et sind gennem min tilgivelse
64Lad mig ikke glemme min funktion
65Min eneste funktion er den, Gud gav mig
66Min lykke og min funktion er et og det samme
67Kærligheden skabte mig som Sig Selv
68Kærligheden klager ikke
69Mine klager skjuler verdens lys i mig
70Min frelse kommer fra mig
71Kun Guds plan for frelse vil fungere
72At have klagepunkter er et angreb på Guds plan for frelse
73Jeg vil, at der er lys
74Der findes ingen anden vilje end Guds
75Lyset er kommet
76Jeg følger kun Guds love
77Jeg har ret til mirakler
78Lad mirakler erstatte alle klagepunkter
79Lad mig erkende problemet, så det kan blive løst
80Lad mig erkende, at mine problemer er blevet løst
81Vore ideer til repetition i dag er: 61-62
82I dag vil vi repetere disse ideer: 63-64
83Lad os i dag repetere disse ideer: 65-66
84Disse er ideerne til dagens repetition: 67-68
85Dagens repetition vil dække disse ideer: 69-70
86Disse ideer er til repetition i dag: 71-72
87Dagens repetition vil dække disse ideer: 73-74
88I dag vil vi repetere disse ideer: 75-76
89De følgende er dagens repetitions ideer: 77-78
90Til denne repetition af 79-80 vil vi bruge disse ideer:
91Mirakler ses i lys
92Mirakler ses i lys, og lys og styrke er et og det samme
93Lys og glæde og fred bor i mig
94Jeg er, som Gud skabte mig
95Jeg er et Selv, forenet med min Skaber
96Frelsen kommer fra mit eneste Selv
97Jeg er ånd
98Jeg påtager mig min del af Guds plan for frelse
99Frelsen er min eneste funktion her
100Min del er væsentlig for Guds plan for frelse
101Guds Vilje for mig er fuldendt glæde
102Jeg deler Guds Vilje om lykke for mig
103Gud, Som er Kærlighed, er også glæde
104Jeg søger kun det, der i sandhed tilhører mig
105Guds fred og glæde er min
106Lad mig være stille og lytte til sandheden
107Sandheden vil korrigere alle fejl i mit sind
108At give og at modtage er i sandhed det samme
109Jeg hviler i Gud
110Jeg er, som Gud skabte mig
111Til morgen- og aftenrepetition af 91-92:
112Til morgen- og aftenrepetition af 93-94:
113Til morgen- og aftenrepetition af 95-96:
114Til morgen- og aftenrepetition af 97-98:
115Til morgen- og aftenrepetition af 99-100;
116Til morgen- og aftenrepetition af 101-102;
117Til morgen- og aftenrepetition af 103-104;
118Til morgen- og aftenrepetition af 105-106:
119Til morgen- og aftenrepetition af 107-108:
120Til morgen- og aftenrepetition af 109-110.
121Tilgivelse er nøglen til glæde.
122Tilgivelse tilbyder alt hvad jeg ønsker.
123Jeg takker min Fader for Hans gaver til mig.
124Lad mig huske jeg er eet med Gud.
125I stilhed modtager jeg Guds Ord i dag.
126Alt hvad jeg giver, gives til mig selv.
127Der er ingen anden kærlighed end Guds.
128Den verden jeg ser indholder ikke noget jeg ønsker.
129Hinsides denne verden er der en verden jeg ønsker.
130Det er umuligt at se to verdener.
131Ingen der søger at nå sandheden kan undgå det.
132Jeg løsgør verden fra alt det jeg troede den var.
133Jeg vil ikke værdsætte det der er værdiløst.
134Lad mig opfatte tilgivelse som den er.
135Hvis jeg forsvarer mig selv, bliver jeg angrebet.
136Sygdom er et forsvar mod sandheden.
137Når jeg helbredes, helbredes jeg ikke alene.
138Himlen er den beslutning, som jeg må tage.
139Jeg vil acceptere Soning for mig selv
140Kun frelse kan siges at helbrede
141Repetition 4: Mit sind indeholder kun det jeg tænker med Gud
142Repetition 4: Mit sind indeholder kun det jeg tænker med Gud
143Repetition 4: Mit sind indeholder kun det jeg tænker med Gud
144Repetition 4: Mit sind indeholder kun det jeg tænker med Gud
145Repetition 4: Mit sind indeholder kun det jeg tænker med Gud
146Repetition 4: Mit sind indeholder kun det jeg tænker med Gud
147Repetition 4: Mit sind indeholder kun det jeg tænker med Gud
148Repetition 4: Mit sind indeholder kun det jeg tænker med Gud
149Repetition 4: Mit sind indeholder kun det jeg tænker med Gud
150Repetition 4: Mit sind indeholder kun det jeg tænker med Gud
151Alle ting genlyder af Stemmen for Gud
348Jeg har ingen årsag til vrede eller frygt, For du omgiver mig. Og til hvert eneste Behov jeg opfatter, er Din nåde mig nok.
349Idag lader jeg Kristi vision se på alle ting for mig, og dømmer dem ikke, men giver Dem hver især et mirakel af kærlighed i stedet.
350Mirakler afspejler Guds evige kærlighed. At tilbyde dem, er at huske Ham, og Igennem erindringen om Ham, at frelse verden.
351Min syndfri broder er min fører til fred. Min syndige broder er min fører til lidelse. Og den jeg vælger at se, vil jeg se.
352At dømme og at elske er modsætninger. Fra det ene kommer al sorg i verden. Men fra det andet kommer Guds fred.
353Mine øjne, min tunge, mine hænder, mine fødder, Har idag kun eet formål: At blive givet til Kristus, så Han kan benytte dem til at velsigne verden med mirakler.
354Vi er sammen Kristus og jeg, I fred, og sikre på vort formål. Og i Ham er Hans Skaber, som Han er i mig.
355Der er ingen grænse for al den fred og glæde og alle de mirakler jeg vil give, når jeg tager imod Guds Ord. Hvorfor ikke i dag?
356Sygdom er blot et andet navn for synd. Helbredelse er blot et andet navn for Gud. Miraklet er således et råb til Ham.
357Sandheden besvarer hvert eneste råb vi retter til Gud, Svarer først med mirakler, og Vender så tilbage til os for at være sig selv.
358Intet råb til Gud kan være uhørt Eller ubesvaret. Og dette kan jeg være sikker på: Hans svar er det jeg virkeligt ønsker.
359Guds svar er en eller anden form for fred. Al lidelse helbredes; al elendighed afløses af glæde. Alle fængselsdøre åbnes. Og al synd forstås som blot en fejltagelse.
360Fred være med mig, Guds hellige Søn. Fred være med min broder, som er eet med mig. Lad hele verden være velsignet med fred gennem os.
361Dette hellige øjeblik ønsker jeg at give Dig. Vær Du lederen. For jeg ønsker at følge Dig, sikker på at Du vil føre mig til fred. (5x)
500REPETITION I
810REPETITION II
1110REPETITION III
350014. Hvad er Jeg?
3600DE SIDSTE LEKTIONER.
3610EFTERSKRIFT